SSP Københavns parter - hvem er vi?

SSP KØBENHAVN ER ET SAMARBEJDE BYGGET PÅ RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, DIALOG OG TILLID MELLEM PARTERNE.
Billede
Parter

I SSP København mener vi, at samarbejde er vejen til trygge fællesskaber og mindre kriminalitet begået af børn og unge i København. Samarbejdet i SSP København er til for hurtigt at kunne handle ansvarligt, hurtigt og effektivt til gavn for børn og unge i København.

I SSP København er der mange fagligheder og perspektiver på det kriminalitetsforebyggende arbejde. Ved at lytte til hinanden, kan vi uddrage vigtig læring af den samlede nuancerede viden og bringe dette aktivt i spil, når vi skal skabe holdbare løsninger for københavnske børn, unge og deres familiers bedste. Dette gælder også i det daglige SSP samarbejde, som du er en del af. Vi skal gøre hinanden bedre!

Hér på siden kan du læse mere om de forskellige parter i SSP København.

SSP Københavns parter

SOF: Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Socialforvaltningen har kompetence i SSP sammenhænge i forhold til tre grundforhold: Lovgivning, organisation og tilbud til borgerne.

Fra Socialforvaltningen er det primært Borgercenter Børn og Unge (BBU), som er repræsenteret. BBU har ansvaret for indsatser for børn og unge med behov for at modtage særlig støtte grundet deres sociale eller psykiske vanskeligheder. Eksempelvis gennem Center for Forebyggende og Rådgivende institutioner (CFR). Desuden kan de konkrete BBU enheder tilbyde børn, unge og deres familier tilbud efter ”Lov om social service”. SOF er repræsenteret i både lokaludvalg, koordinationsgrupper og ledergrupper.

Du kan læse mere om forventningerne til dig som SOF-repræsentant hér

BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen skaber rammen, der sikrer en sammenhængende indsats for alle københavnske børn og unge, således at de kan få en god udvikling, en udfordrende uddannelse og en sund opvækst, så de har det bedste grundlag for at trives og få et meningsfyldt liv med andre. I SSP København er både skoler (inklusiv Ungdomsskolen), klubber, UU vejledningen, gadeteams og Den Tværfaglige Supportfunktion repræsenteret i lokaludvalg, koordinationsgrupper og ledergrupper.

Du kan læse mere om forventningerne til dig som BUF-repræsentant hér

BIF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen deltager i SSP samarbejdet med det formål at bidrage til det langsigtede kriminalpræventive arbejde ved at inkludere unge i samfundet gennem job, uddannelse eller opkvalificering. Eksempelvis gennem VINK (Viden*Inklusion*København). Samarbejdet med BIF er primært igennem SSP+. Du kan læse mere om SSP+ hér.

Du kan læse mere om forventningerne til dig som BIF-repræsentant hér.

KFF: Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager i SSP samarbejdet med det formål at bidrage til det langsigtede kriminalpræventive arbejde ved at give flere børn og unge mulighed for et aktivt kultur- og fritidsliv. 

Du kan læse mere om forventningerne til dig som KFF-repræsentant hér

TMF: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

...

Københavns Politi

Københavns Politi deltager med personale og ledelse fra Den Kriminalpræventive Sektion og nærpolitiet, herunder Din Betjent. Formålet er at udføre kriminalpræventivt arbejde.

Du kan læse mere om forventningerne til dig som repræsentant fra Københavns Politi hér.

Kriminalforsorgen (med henblik på 18+ målgruppen)

SSP Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen gennemføres i regi af SSP+. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats mellem Kriminalforsorgen og kommunale aktører for unge, der skal afsone, står for løsladelse eller er i tilsyn.

Mere konkret handler det om:

  • At medvirke til at sikre koordination mellem Kriminalforsorgens tilsynssager og SSP+ handleplanerne for unge i alderen 17 ½ år – 25 år.
  • At medvirke til at sikre større helhed og kvalitet i den unges plan for at modvirke recidiv til kriminalitet.
Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om parterne og deres forpligtelser i SSP, hér i SSP Københavns strategi på side 12-15.

Du kan også læse mere om din rolle, som repræsentant fra én af ovenstående parter hér.