SSP akutberedskab

SSP København igangsætter lokale eller bydækkende beredskabsplaner ved uroligheder eller alvorlige hændelser, som involverer unge.

Som SSP'er vil du af og til opleve alvorlige beredskabssituationer i dit lokalområde, hvor børn og unge enten er en del af uroen lokalt eller kan være i risiko for at blive involveret heri. SSP akutberedskab er et samarbejde mellem SSP sekretariatet og den lokale ledergruppe med henblik på at genetablere normaldrift eller opretholde denne i alle kommunens institutioner og serviceydelser.

Det kan enten være lokale ungegrupper, som giver anledning til uroligheder eller udfordrer lokale institutioner ved at tage ophold, gør borgere eller brugere utrygge samt forhindre forskellige ansatte i at udføre deres arbejde. Det kan også være en konflikt mellem bander, der påvirker børn, unge og borgere i dit lokalområde eller bydækkende. I sådanne situationer iværksættes SSP akutberedskab. 

Hér kan du læse mere om, hvad SSP akutberedskab er, og hvad der kræves af dig som SSP'er i tilfælde af en akutsituation i dit lokalområde eller i hele København.

Hvis du gerne vil læse mere om SSP akutberedskab, kan du læse mere hér.

Hvis du vil vide mere om, hvor du kan henvende dig i tilfælde af akut opståede situationer, kan du læse mere hér.

Er du i tvivl om indholdet eller har yderligere spørgsmål, kontakt da din nærmeste leder eller SSP konsulenten i dit område.

Akutberedskab

Hvad er en handleplan?
  • Ved akut opståede situationer udarbejdes en handleplan til at imødegå denne situation.
  • Handleplanens formål er et koordinere forvaltningernes og politiet indsats. Denne handleplan er i udgangspunktet til intern brug parterne imellem samt til det politiske niveau.
Hvad er en beredskabsplan?
  • Beredskabsplaner udarbejdes og iværksættes i situationer, hvor man er vidende om, at noget vil finde sted, eksempelvis demonstrationer der finder sted i bestemte bydele, store internationale møder, besøg af kontroversielle personligheder i udsatte områder samt ved andre større forsamlinger, der kan tiltrække og involvere udsatte unge negativt.
  • Formålet er her ligeledes at koordinere myndighedernes arbejde og særlige tiltag for at bevare roen og normaldrift, så borgere oplever tryghed og unge afskærmes fra at involveres.
Hvad forventes af dig som SSP'er i tilfælde af en akut beredskabssituation?
  • At du og din nærmeste leder prioriterer de akutte beredskabsmøder og sikrer, at arbejdsstedet er repræsenteret.
  • At du med sin nærmeste leder/forvaltning er afklaret om jeres rolle på beredskabsmøder (beslutningskompetence, ressourceafklaring m.m.).
  • At du har afklaret med din nærmeste leder, hvad du viderebringer af viden om situationen. Evt. skal en anden medarbejder med større viden og kendskab inddrages yderligere for at SSP-samarbejdet hurtigt får et præcist billede af situationen.
  • At du har afklaret med din nærmeste leder, hvad I allerede har gjort og agter at gøre (akutte handlinger, møder, briefinger, forældreinddragelse, anmeldelser, underretninger, kommunikation, ekstra ressourcer o.lign).