Alt du skal vide om SSP-årsplaner

ÅRSPLANERNE ER ÉN AF VORES KERNEYDELSER OG HERIGENNEM VI LAVER KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER FOR BØRN OG UNGE I KØBENHAVN
Billede
Årsplanlægningsseminar

At samarbejde om en SSP-årsplan for et lokalområde, er én af SSP Københavns kerneydelser.

En SSP-årsplan er en arbejdsplan for det kriminalitetsforebyggende arbejde i et område. Du er med til at udarbejde SSP-årsplanen for dit område på et årligt årsplanlægningsseminar i årets sidste kvartal.  I SSP-årsplanen arbejdes der med de specifikke kriminalpræventive udfordringer, som er i et lokalområde.

SSP-årsplanen arbejder med de anbefalinger og rammer der er i den overordnede SSP-strategi for København (vision, mission, målgrupper og strategiske mål). Dét kan du læse mere om hér på side 5-6.

Nedenfor kan du læse mere om hvad en SSP-årsplan består af, hvad en SSP-indsats er, hvem der har ansvaret for en SSP-årsplan, hvad det forventes af dig og nogle gode råd i forbindelse med SSP-årsplanerne.

Desuden kan du nederst på siden finde relevante links og dokumenter, eksempelvis til detailplansskabelonen eller eksempel på en årsplan.

Hvad du skal vide om SSP-årsplaner

Hvad består en SSP-årsplan af?
 • En objektiv del, som faktuelt beskriver det pågældende lokalområde set ud fra vores målgruppe (demografisk, statistisk, ressourcemæssigt, fysisk, tryghedsmæssigt og trafikalt).
 • En subjektiv del, hvor områdets SSP medarbejdere og SSP ledergruppe sammen er enige om lokalområdets udfordringer (grupperinger, banderelateret aktiviteter, rusmidler, udsatte bebyggelser/geografiske områder, øvrige bekymrende tendenser og ældre unge).
 • En indsatsdel, der samlet har beskrevet de SSP-indsatser, som skal arbejde med de lokale kriminalpræventive udfordringer og ud fra de strategiske anbefalinger.
 • Et overordnet budget, hvor indsatsernes økonomi sammenlægges med andre årlige udgifter til at understøtte det lokale SSP-arbejde.
 • En oversigt over årets mødedatoer og områdets SSP-medarbejdere- og ledere.

Nederst på siden kan du se et eksempel på en SSP-årsplan.

Hvad er en SSP-indsats?
 • Et mindre lokalt projekt, som er kriminalitetsforbyggende for dit lokalområdes børn og unge.
 • Indsatsen beskrives detaljeret ift. deltagere, baggrund for indsats, mål, målgruppe, metodevalg, arbejds- og tidsplan (evt. i faser), økonomi, succeskriterier, samarbejdsparter, periode, evaluering og indsatsansvarlige.
 • Fordi planen er så detaljeret omtales den ofte som en detailplan.
Hvad er en SSP-detailplan?
 • En detailplan er en plan, hvor du nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over en kriminalitetsforebyggende indsats i dit lokalområde.
 • Nederst på siden kan du finde skabelonen hertil
Hvem har ansvaret for en SSP-årsplan?
 • SSP-ledergruppen, har ansvaret for SSP-årsplanen.
 • SSP-ledergruppen skal sikre at indholdet (SSP-indsatserne) og økonomien er indenfor de aftalte rammer.
Hvad forventes det af mig som SSP'er?
 • At du som SSP-medarbejder og SSP-leder deltager i udarbejdelsen, udførelsen og evalueringen af SSP-årsplanen og dens indsatser.
 • At du som SSP-medarbejder har afklaret med din nærmeste leder, hvad du/I ser som lokale udfordringer og hvad du kan bidrage med ressourcemæssigt (afsat arbejdstid i en arbejdsgruppe)
 • At du som SSP-medarbejder deltager i gruppearbejdet omkring en SSP-indsats.
Gode råd
 • Brug altid din SSP-konsulent i dit område, hvis du har spørgsmål, er i tvivl om noget eller ønsker sparring.
 • Indtænk evt. eksisterende kriminalitetsforebyggende projekter, hvis de giver mening, i en SSP-årsplan. Det kan være at de kan indgå som en del af et større projekt?
 • Drøft med dine kolleger, hvad I kunne forestille jer vil gøre en forskel.
 • Husk også at du kan inddrage andre af dine kolleger i en indsats, hvis det giver mening, og din leder også anerkender dét.
 • Brug din faglighed og sæt den i spil. Tænk eks. i undervisning og effektive metoder som du kender som skolelærer osv.
 • Husk at fortælle dine kolleger og din ledelse om SSP-årsplanens indsatser. Specielt de indsatser, der berører dit arbejdssted eller de børn og unge I arbejder med.

Arbejdet i en arbejdsgruppe

Hvad forventes det af dig i en arbejdsgruppe?

Når du indtræder i en arbejdsgruppe indgår du i en indsats, der skal løse en lokal udfordring. I en arbejdsgruppe er der altid en tovholder og en økonomiansvarlig. Alle er afhængige af hinanden, så det er vigtigt at du:

 • har drøftet med nærmeste leder, hvor mange ressourcer du kan byde ind med i en arbejdsgruppe
 • får forventningsafstemt med arbejdsgruppen om hvad jeres ambitionsniveau er og hvad du kan bidrage med
 • deltager på arbejdsgruppemøderne, kommer forberedt, har læst detailplanen og bidrager med din faglighed og erfaring
 • hvis du har interessen eller erfaringen, tilbyder dig som indsatsens tovholder eller økonomiansvarlige
 • er med til at videreformidle budskaber og information fra din arbejdsgruppe til dine kolleger og ledelse – så de er opdateret og ved noget om din SSP-funktion (læs mere om din funktion hér)
 • er med til at engagere kolleger og ledelse, hvis det er en del af indsatsen
 • melder afbud hvis du ikke kan deltage