6. maj 2021

Workshop om unge og vaner

SSP København gentager succesen og tilbyder gratis workshop om unge og vaner
Billede
Invitation

Vi har et rigtig spændende tilbud til dig som SSP'er! SSP København tilbyder endnu engang, i samarbejde med adfærdspsykolog og forfatter Anders Colding-Jørgensen, en gratis workshop om at skabe nye vaner hos udsatte unge, som kan blive en af de fremtidige arbejdsmetoder i det kriminalpræventive arbejde. Sidste gang blev workshoppen holdt som webinar. Denne gang forventer vi at kunne afholde den fysisk.

Om kurset

SSP-medarbejders vigtigste opgave er at forebygge og opspore unge, som er på vej ud i en negativ livsbane. Og når man arbejder med unge med problemadfærd, opdager man hurtigt at mange unge både har drømme om en fremtid og en motivation for at “tage sig sammen”. Alligevel vælger de somme tider at ryge hash, pjække eller f.eks. stjæle i butikker. De har nemlig ofte udviklet vaner for deres daglige adfærd, som vejer tungere i situationen, end deres motivation.

Og hvad gør man så?

De fleste af os ved, hvordan vi taler om motivation og uddannelse med de unge – men hvordan taler man egentlig om vaner? Og ikke mindst: hvordan kan man bryde dem og skabe andre? Her hjælper det hvis man har teorien og forståelsen på plads. Og den lærer I på denne workshop. I får også lov at træne i at bruge vanebegrebet tværfagligt med de andre aktører i SSP-samarbejdet.

Få f.eks. svar på:

  • Hvad en vane er og ikke er
  • Hvordan man kobler motivation til den daglige adfærd
  • Hvordan man identificerer, hvilke vaner der er vigtigst at bryde
  • Hvordan man kan begynde at træne sin opmærksomhed
  • Hvordan man foregriber en vaneadfærd

Kursets formål

Dette kursus vil ændre dit syn på vaner. Det handler derfor ikke om at give dig informationer, men om at ændre din måde at tænke på og forstå adfærd på. Derfor får du heller ikke et kæmpestort pensum du skal lære udenad, men i stedet en række simple principper, som du får forklaret fra mange vinkler og lærer at forstå og bruge.

Sådan arbejder I

Vi mødes og I modtager fælles undervisning. Inden I møder er I blevet inddelt i tværfaglige grupper, som skal arbejde med realistiske cases. I arbejder både med cases på selve dagen og mødes i grupper i løbet af ugen. I får individuel skriftlig feedback på jeres gruppearbejde og til slut tjekker I ind hos underviser på teams og stiller og får svar på spørgsmål i plenum og giver feedback til underviseren.

Kursusplan

  • 25. maj klokken 9.00 – 15:00. Vi mødes til undervisning og arbejde med cases. Denne dag mødes vi i Union, mødelokalet Aula, Nørre Allé 7, 2200 København N. Såfremt planerne for udvidelse af forsamlingsforbuddet ikke holdes, afvikles dagen som webinar på Teams.
  • 26. maj klokken  10:00 – 12:00. Grupperne mødes enten fysisk eller digitalt og arbejder med cases. Jeres analyser og interventionsforslag afleveres online, og I har modtaget skriftlig feedback næste morgen.
  • 27. maj klokken  10:00 – 12:00. Grupperne mødes enten fysisk eller digitalt og arbejder med cases. Jeres analyser og interventionsforslag afleveres online, og I har modtaget skriftlig feedback næste morgen.
  • 28. maj klokken 10:00 – 11:30. Vi mødes på Teams til afsluttende spørgsmål, hvor I giver feedback til underviser.

Pensum

I modtager e-bogen VANEBRYDEREN, som du også kan hente gratis i dag. Du må også gerne hente den, selvom du ikke deltager på kurset (eller arbejder i SSP København).

Tilmelding

Tilmelding til ssp@kk.dk senest den 10/5 med angivelse af:
Navn
SSP område
Arbejdsplads
Stilling
Kontaktoplysninger

Der er plads til 30 deltagere. Tilmeldingen er ikke først-til-mølle. Sekretariatet vil straks efter tilmeldingsfristen sammensætte et hold, som er repræsentativ på tværs af forvaltninger/politi og faggrupper. Alle vil få besked senest den 12/5.

Vigtigt!

Hvis du får plads, og du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig kontakte sekretær Nina Petersen på telefon 33 66 15 80/20 68 39 82 eller på mail s625@kk.dk. Jeres arbejdsplads vil blive pålagt et gebyr på kr. 500, hvis man udebliver uden afbud.

Inden du tilmelder dig, skal du have tilladelse fra din leder til at deltage i kurset.

Om underviseren

Anders Colding-Jørgensen er uddannet adfærdspsykolog (cand.psych.) og en skarp og interessant formidler, som virkelig forstår stoffet og kan gøre det spændende og tilgængeligt. Han har arbejdet med undervisning, oplæg og adfærdsændringer i mere end 20 år og har udgivet bogen ”Hov, et egern!” om dine digitale vaner, som udkom på Gyldendal i 2019.

Læs mere her: Workshop om vaner for SSP København – Mindhouse