13. april 2021

Unge søges til Ungdomsbrandkorpset

De unge indgår i et udviklende og inspirerende fællesskab som brandkadetter.
Billede
Unge i ungdomsbrandkorpset

Ungdomsbrandkorpset henvender sig primært til unge fra 7. årgang med behov for en ny start, et fagligt/socialt boost inklusiv solide succesoplevelser. Ungdomsbrandkorpset optager unge via samarbejde med SSP, skoler og boligsociale helhedsplaner og ofte områdebaseret på tværs af deres omgangskreds.

”De får en fantastisk oplevelse.” Peter Aksten, Skoleleder, Korsager Skole

DET FAGLIGE INDHOLD

De unge bliver inviteret ind på en rigtig brandstation i Københavns Nordvest-kvarter. Brandkadetterne bliver bl.a. undervist i førstehjælp, brandbekæmpelse og hjerte-lungeredning. De bliver instrueret af erfarne brandmænd og ambulancereddere, der følger de unge tæt og fungerer som positive rollemodeller under hele forløbet. Herefter kan de unge tilmelde sig fritidstilbuddet ’Torsdag i Hangaren’, deltage i opvisninger/arrangementer samt komme i praktik på en brandstation.

HVAD SKOLERNE SIGER OM UNGDOMSBRANDKORPSET…

”De unge har fået gode oplevelser og kommer glade i skole”

”De unge har faktisk lært at de netop kan lære - og fået lyst til at lære mere”

”De unge har lært at samarbejde og fungerer derfor bedre i klassen”

 

Hvad?

Et to-ugers grundforløb på hverdage kl. 09–15 og herefter et fritidstilbud på torsdage kl.16.30-20.30.

Hvor?

Området bagved Tomsgården Brandstation Frederikssundsvej 83 C. 2400 København NV.

Kontakt os for mere information om tilmelding, ledige pladser mv.:

E-mail: ungdomsbrandkorpset@hbr.dk

Områdeleder Dorthe Fensbo Telefon: 2180 5196

Læs mere om Ungdomsbrandkorpset på hbr.dk/ubk