SSP+

Hvis du ønsker at komme fri af kriminalitet, kan kommunen hjælpe dig.

SSP+ er for unge mellem 17½ og 25 år med bopæl i Københavns Kommune, som har begået flere alvorlige overtrædelser af straffeloven. Det kan være svært at slippe kriminaliteten, hvis man ikke har et job eller er under uddannelse. Men det kan også være svært at komme i gang med job og uddannelse, hvis man har en plettet straffeattest, og hvis vennerne trækker i én.

SSP+ er et samarbejde mellem Jobcenteret, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Socialforvaltningen og Kriminalforsorgen om at hjælpe unge voksne kriminelle til at komme i gang med job eller uddannelse hurtigt. I mange tilfælde hjælper SSP+ også med bolig, mentor eller behandling, hvis det er nødvendigt. Forudsætningen er, at du virkelig ønsker at komme fri af kriminaliteten.

Exit fra kriminalitet

Få hjælp til at lægge kriminalitet bag dig og få et bedre liv

Er du over 18 år, og vil du gerne ud af kriminalitet, kan du få hjælp i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). EKI hjælper dig med at lægge kriminaliteten bag dig og få et bedre liv, hvor du selv bestemmer, hvad der skal ske.

EKI tilbyder et forløb, som er tilpasset dig, og som giver dig tæt kontakt, mens du kommer ud af kriminalitet. Du tilknyttes et team af vejledere, som har stor viden om kriminalitet og ved hvilke områder af livet, der skal arbejdes med for, at du kan lægge kriminaliteten bag dig.

EKI giver dig rammerne for at få større klarhed over dine ønsker og mere kontrol over dit eget liv. EKI undersøger i samarbejde med dig, hvad der fungerer, og hvad der er vanskeligt – målet er, at du finder ud af, hvad du vil med dit liv.

Hvem er du?

Du er mellem 17½ år og 25 år, bor i Københavns Kommune og har været sigtet eller dømt for kriminalitet. Du ønsker hjælp til at komme videre med et liv uden kriminalitet.

Hvem er vi?

Du bliver hjulpet af medarbejdere fra Københavns Kommune: Jobkonsulenter, uddannelsesvejledere og sagsbehandlere. Vi har også kontakt til gadeplansmedarbejdere, kommunens exitprogrammer og Kriminalforsorgen.

Hvad kan vi hjælpe med?

Sammen laver vi en plan for, hvordan du kommer i gang med uddannelse, job og måske får en mentor. Vi hjælper også med kontakt til uddannelser, arbejdsgivere og myndighederne.

Hvordan kommer du i gang?

Tal med din uddannelsesvejleder, jobkonsulent, sagsbehandler, Kriminalforsorgen, medarbejderen i klubben eller den gadeplansmedarbejder du møder. Du kan også selv ringe direkte til SSP sekretariatet, tlf. 33 66 15 80.

Hvordan foregår det?

Den medarbejder fra kommunen, som du har kontakt med og tillid til, fremlægger din sag på et møde. Vi hører, hvad du gerne vil i gang med, og hvad du har brug for hjælp til. Vi finder ud af mulighederne for at opfylde dine ønsker og lægger en plan.

Vi følger op på din sag, så længe du ønsker det, og indtil du er kommet godt i gang med din plan.

En ung fortæller

"Alt var mørkt før. Jeg havde ingen at kontakte og ingen, der kunne hjælpe mig. Det var sort og elendigt. Jeg kunne ikke finde hoved og røv på det hele. Men jeg har på kort tid fået et nyt liv. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Tingene er faldet på plads, og der er kommet struktur på. Jeg render ikke længere rundt med folk. Jeg ryger ikke, laver ikke ballade og holder mig fra dårlige venner."

Kontakt

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Hvis du vil have hjælp fra EKI, skal du kontakte Enheden for Kriminalpræventive Indsatser i Socialforvaltningen.

Lennart Holst, SSP+ konsulent

Lennart Holst, SSP+ konsulent