Facts om den nye knivlov

Der er kommet en ny knivlov. SSP København opfordrer i den forbindelse til, at du som forælder taler med dit barn om alvoren i at gå med kniv.

Ofte har unge en fejlagtig forestilling om, at mange andre unge går med kniv. Den misforståelse gør, at nogle unge vælger selv at gå med kniv.

NY LOV: Alle knive er forbudt i ungdomsklubber – også små foldeknive.

Facts om den nye knivlov

Ny knivlov

Første juli 2016 trådte en ny og hårdere knivlov i kraft. Loven betyder, at alle knive er forbudt, uanset størrelse, på steder, hvor formålet med at bære kniv ikke er anerkendt fx på gaden, til en fodboldkamp, i ungdomsklubber eller på skoler.

Fire facts om den nye knivlov
  • Alle knive er forbudt på steder, hvor dit formål med at bære kniv ikke er anerkendt, fx i ungdomsklubber, på skoler eller til en fodboldkamp.
  • Du må bære kniv, hvis formålet er anerkendt fx på en spejder- eller fisketur.
  • Der bliver slået hårdt ned på dem, der går med kniv. Det kan koste dig dyrt – særligt hvis du er tidligere dømt.
  • Knivloven gør ALLE knive ulovlige uden anerkendt formål, også små foldeknive, i modsætning til før.
Alvorlige konsekvenser

Unge er impulsive og tænker ofte ikke over følgerne af deres handlinger. Selvom det bare var for sjov, kan en kniv bringe unge i situationer, som de ikke kan kontrollere. Situationer der kan få konsekvenser for dit barns og andres liv.

Derfor skal vi samarbejde

Det er afgørende, at skoler, ungdomsklubber, SSP og forældre samarbejder, så dit barn tager det rigtige valg. Alle voksne omkring den unge skal oplyse og tale om faren ved at gå med kniv. Og dit barn behøver, at du tager et vigtigt medansvar.

Det kan du gøre

Denne folder giver dig råd om, hvordan du kan tale med dit barn om den nye knivlov og konsekvenserne ved at gå med kniv. Dialogen med de unge er et vigtigt skridt mod at få knivene væk, så alle kan færdes mere trygt i hverdagen.

Tal med dit barn

Du skal tale med dit barn om de problemer, der kan opstå, hvis dit barn bærer kniv.

Lyt til, hvad dit barn har at sige og undgå at være fordømmende, da det kan ødelægge en vigtig snak. Fortæl i stedet, at det ikke er nødvendigt at gå med kniv. En kniv giver kun falsk tryghed. Folk, der går med kniv, har større risiko for at blive involveret i knivrelaterede episoder. Derfor er den sikreste måde at undgå, at en konflikt kommer ud af kontrol at lade kniven blive hjemme.

Spørg ind til dit barns omgangskreds og hør, om vennerne går med kniv. Prøv at forklare, hvilke uoverskuelige konsekvenser det kan medføre.

Hvis blot en enkelt person i vennegruppen går med kniv, er alle i fare for at komme til skade.

Går dit barn med kniv
  • Brydes loven, og det kommer til at stå på straffeattesten, hvis barnet er fyldt 15 år.
  • Kan dit barn påføre et andet menneske alvorlig skade.
  • Øger dit barn risikoen for selv at blive stukket med kniv eller blive alvorligt skadet.