Tyveri

Selvom de fleste børn og unge er meget lovlydige i dagens Danmark, er tyveri dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge.

Selvom de fleste børn og unge er meget lovlydige i dagens Danmark, er tyveri dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen.  

"Butikstyveri er altid strafbart. Det er lige meget, om man stjæler en pakke tyggegummi, en læbestift eller en Ipad.”

Det Kriminalpræventive Råd

Nedenfor finder du undervisningsideer, læringsmål og opmærksomhedspunkter til mellemtrinnet og udskolingen.

Tyveri: Mellemtrin

Vis alle

Undervisningsideer

Få gode undervisningsideer til mellemtrinnet omkring tyveri

Børn og unge er heldigvis meget lovlydige i dagens Danmark. Tyveri er dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen. 

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; kammeratskab, gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, tag afstand, hæleri, konsekvenser, loven, straffeattest, bøde, advarsel, skyld, skam, sikre sig mod tyveri og risikoadfærd. 

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. Dette kan have en gavnlig effekt. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig mere ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få råd og vejledning af SSP Sekretariatet i København.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at stjæle? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Gæstelærer kan være en professionel og/eller butiksmedarbejder/-ejer, der fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Læringsmål

Her finder du forskellige læringsmål til mellemtrinnet omkring tyveri

Tegn på læring

Nederst på denne side kan du se overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema.
Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan anvende statistik til at redegøre for udviklingen i tyveri blandt børn og unge i Danmark.
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser og styre en debat.
 • De unge kan argumentere for fordelene ved at vidne og beskrive faserne før, under og efter vold.
 • De unge kan yde fysisk/psykisk førstehjælp ved en simulation.

Opmærksomhedspunkter

Her finder du opmærksomhedspunkter til mellemtrinnet omkring tyveri

Til underviseren

 • Vær opmærksom på at tyveri forekommer hyppigt i alle aldersgrupper. Risikoen for, at der vil være én eller flere unge til stede i klassen, som har gjort dette, er stor. Stigmatisering og fordomme skal undgås, så alle føler sig trygge.
 • Ved en minoritets accept af tyveri kan klassens normalitetsbegreb og grænser risikere at blive rykket. Brug derfor tid på emnet og vær om muligt flere undervisere til stede.
 • Sociale relationer og inklusion i klassen kan udfordres, hvis der opstår utryghed på grund af tyveri. 
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP-repræsentanten på skolen/i klubben eller den SSP-stabsansvarlige for området.
 • Informér klassens voksne, indkald evt. til et forældremøde, så de unge møder samme tydelige voksne i skolen som derhjemme.

Relevante links: Mellemtrin

Vis alle

Det Kriminalpræventive Råd

Dit liv - Dit valg

Dit liv – dit valg  er undervisningsmateriale fra Det Kriminalpræventive Råd målrettet mellemtrin med forslag til undervisnings- og arbejdsformer, hvor emnerne bl.a. er butikstyveri, moral, etik mm.

Forældreaftaleark og dilemmakort

Forældreaftaleark og dilemmakort om pjæk, rygning, mobning og tyveri fra Det Kriminalpræventive Råd.

Tyveri: Udskoling

Vis alle

Undervisningsideer

Få gode undervisningsideer til udskolingen omkring tyveri

Børn og unge er heldigvis meget lovlydige i dagens Danmark. Men tyveri er stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen.  For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; kammeratskab, gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, tag afstand, hæleri, konsekvenser, loven, straffeattest, bøde, advarsel, skyld, skam, sikre sig mod tyveri og risikoadfærd. 

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. Dette kan have en gavnlig effekt. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig mere ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få råd og vejledning af SSP Sekretariatet i København.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

4-hjørne-øvelse er, hvor de unge ud fra en case skal tage stilling til et dilemma, hvor én har set en klassekammerat tage noget fra en anden. Skal man sige det? Til hvem? Hvem skal beskyttes? Hvilke signaler sender man (til alle parter), hvis man fortæller sin viden videre?

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at stjæle? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Happening hvor underviseren iscenesætter en situation, hvor klassen mærker på egen ”krop”, hvad det vil sige at få stjålet noget fra sig (mobiltelefon, jakke el.a.). Dette skal være grundigt gennemtænkt og i samråd med kolleger/ledelse. Efterfølgende forældreinformation er påkrævet. Happeningen og følelsen af at blive bestjålet kan bruges med stor effekt i resten af forløbet.

Gæstelærer kan være en professionel og/eller butiksmedarbejder/-ejer, der fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet ”Tyveri”. Eller ”Tyveri” kan selv være et underemne under ”kriminalitet”, ”børn og unges kriminalitet” eller et andet overemne i vælger. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Forcen ved projektformen er at kunne perspektivere langt mere end enkelte lektioner kan. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet og stille sig til rådighed for interviews, baggrund og andet i forhold til projektopgaven.

Læringsmål

Her finder du forskellige læringsmål til udskolingen omkring tyveri

Tegn på læring

Nederst på denne side kan du se overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan planlægge og udføre et mindre dramastykke med andre unge med ”tyveri” som emne.
 • De unge kan forklare forskel på forskellige typer ”tyveri” og komme med bud på, hvordan man observerer som vidne.
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser ved ”tyveri” og styre en debat i klassen.

Opmærksomhedspunkter

Her finder du opmærksomhedspunkter til udskolingen omkring tyveri

Til underviseren

 • Vær opmærksom på at tyveri forekommer hyppigt i alle aldersgrupper, så risikoen for, at der vil være én eller flere unge til stede i klassen, som har gjort dette, er stor. Stigmatisering og fordomme skal undgås så alle føler sig trygge.
 • Ved en minoritets accept af tyveri kan klassens normalitetsbegreb og grænser risikere at blive rykket. Brug derfor tid på emnet og vær om muligt flere undervisere til stede.
 • Sociale relationer og inklusion i klassen kan udfordres, hvis der opstår utryghed på grund af tyveri.
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP-repræsentanten på skolen/i klubben eller den SSP-stabsansvarlige for området.
 • Informér klassens voksne, indkald evt. til et forældremøde, så de unge møder samme tydelige voksne i skolen som derhjemme.

Relevante links: Udskoling

Vis alle

Det Kriminalpræventive Råd

Forældreaftaleark og dilemmakort

Forældreaftaleark og dilemmakort  om pjæk, rygning, mobning og tyveri fra Det Kriminalpræventive Råd.

Billede
Læringsmål
SSP Københavns overordnede læringsmål