Sociale medier

Unge kan have en risikoadfærd på nettet, hvor de kan lave utryghedsskabende og ulovlige handlinger.

Unge er sociale sammen på en anden måde, end unge var det for 20 år siden. Det skyldes ikke mindst de sociale medier, som er en afgørende medspiller i de unges kommunikation, identitetsdannelse og sociale samvær. Det er der mange gode positive ting ved, men der er også nogle negative. Både set i forhold til at de unge kan bringe sig selv i forskellige former for risiko, og at de unge har mulighed for at lave utryghedsskabende og trivselsskadende handlinger over for hinanden eller deciderede ulovlige handlinger.

Nedenfor finder du undervisningsideer, læringsmål og opmærksomhedspunkter til mellemtrinnet og udskolingen.

Sociale Medier: Mellemtrin

Vis alle

Undervisningsideer

Få gode undervisningsideer til mellemtrinnet omkring sociale medier

Unge kan have en risikoadfærd på nettet, hvor de kan lave utryghedsskabende og ulovlige handlinger. Skoler og fritidsinstitutioner ser i stigende grad, at konflikter mellem unge, i skolegården eller på fritidshjemmet, udspringer af uenigheder på de sociale medier. Det er svært at tage i opløbet for forældre og professionelle voksne, da de ofte ikke har adgang til og indsigt i de unges færden på de sociale medier. 

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; netetik, en god kammerat på nettet, mobning, sociale overdrivelser om hinanden, konfliktoptrappende sprog, konflikthåndtering, koder/passwords, fælles regler for klassen, forældreroller, aldersgrænser, søvn, fotos på nettet, privatlivsindstillinger, forældreråd og -samarbejde og underviserens rolle på nettet.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp og vejledning af SSP Sekretariatet i København.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til sociale medier, og som kan fortælle om konsekvenserne ved en negativ brug samt om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Dialog- og dilemmaspil til forældremøder er inspiration fra Det Kriminalpræventive Råd. Materiale kan finde under ”links”.

Læringsmål

Her finder du forskellige læringsmål til mellemtrinnet omkring sociale medier

Tegn på læring

Nederst på denne side kan du se de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema.
Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan anvende statistik til at redegøre for udviklingen af anmeldelser om trusler på sociale medier.
 • De unge kan forklare, hvad en ”social overdrivelse” og ”en flertalsmisforståelse” er for underviseren og argumentere for fordelen ved metoden.
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser ved ”dårlig/konfliktoptrappende netadfærd” og styre en debat i klassen.

Opmærksomhedspunkter

Her finder du opmærksomhedspunkter til mellemtrinnet omkring sociale medier

Til underviseren

 • Undervisere bør undersøge skolen og ledelsens holdning til brugen af sociale medier i undervisningen.
 • Undervisere kan søge sparring hos kolleger eller teams, som har erfaring indenfor området. Som underviser fremstår man mere troværdig, hvis man har et indblik i tidens mest brugte medier blandt børn og unge.
 • Underviseren bør informere klassens forældre før forløbet. Man skal være opmærksom på, at flere sociale medier kan have en minimumsaldersgrænse på 13 år, hvilket kan medføre modstand fra forældre og andre, hvis yngre børn introduceres til dette. Dette er især vigtigt for undervisningsforløb i indskoling og mellemtrin.
 • Onlinevenskab med de unge? Som underviser skal man overveje, om man har lyst til dette og minimum få afstemt med de unge om, hvordan venskabet skal bruges. Det skal overvejes, om man er fagperson eller privatperson med de unge. Man kan overveje at lave en ”fagprofil” på nettet.
 • Stigmatisering. Man skal være opmærksom på at skabe rum, hvor alles holdninger høres og undgå stigmatisering af unge.
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP-repræsentanten på skolen/i klubben eller den SSP-stabsansvarlige for området.

Links til undervisning: Mellemtrin

Vis alle

Red Barnet

Red Barnets skolesite med undervisningsmaterialer er trinopdelt. Her er blandt emner som digital dømmekraft, problematisk online adfærd mv.

Digitale Unge

Digitale unge giver et overblik over dansk og international viden og aktiviteter med særlig fokus på børn og unges private og offentlige liv på internettet. Der er links til relevante undervisningsmaterialer fra Medierådet, Forbrugerrådet, Tænk, Institut for Menneskerettigheder, Danish Science Factory, Børnerådet og Digital Identitet).

Sex og Samfund

Sex og Samfund har lavet undervisningsmateriale til mellemtrinnet om deres seksuelle rettigheder online og offline.

Center for Digital Dannelse

Center for Digital Dannelse står bag dette site, hvor man kan finde undervisning for unge, forældre og fagpersoner omkring sociale medier. Materialet koster penge at benytte. 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råds faktaside har information om temaer som børns adfærd på nettet, deling af billeder og anden it-kriminalitet.

Dialog- og dilemmaspil er udviklet til forældremøder. På siden findes eksempelvis forældreaftaleark og dilemmakort om pjæk, rygning, mobning og tyveri. Et dilemma om ”sociale medier” skal selv laves.

Børns Vilkår

Børns Vilkårs Skoletjeneste tilbyder oplæg om børn og unges online liv, digitale fællesskaber, digital mobning og krænkelser.

Børns Vilkår - Digitalt liv formidler forskellige aspekter af børns liv på nettet.

Børns Vilkår - Trivsel og mobning har undervisningsforløb om digital mobning og chikane med lærervejledning, film, opgaver mm.

Cyberhus

Cyberhus er et ”klubhus” til unge på nettet. Unge kan skrive til en voksen og få rådgivning brevkassen og på chat, dele tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. Cyberhus er en del af EU's Insafe- & Daphne program.

Sociale Medier: Udskoling

Vis alle

Undervisningsideer

Her finder du undervisningsideer til udskoling omkring sociale medier

Unge er sociale sammen på en anden måde, end unge var det for 20 år siden. Det skyldes ikke mindst de sociale medier, som er en afgørende medspiller i de unges kommunikation, identitetsdannelse og sociale samvær. Det er der mange gode positive ting ved, men der er også nogle negative. Både set i forhold til at de unge kan bringe sig selv i forskellige former for risiko, og at de unge har mulighed for at lave utryghedsskabende og trivselsskadende handlinger over for hinanden eller deciderede ulovlige handlinger.

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; netetik, en god kammerat på nettet, sociale overdrivelser om hinanden, mobning, konfliktoptrappende sprog, konflikthåndtering, koder/passwords, fælles regler for klassen, forældreroller, aldersgrænser, søvn, fotos på nettet, privatlivsindstillinger, forældreråd og -samarbejde og underviserens rolle på nettet.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få råd og vejledning af SSP Sekretariatet i København.

Projektopgave/emneuge kan omhandle sociale medier som en naturlig del af børn og unges liv. Ved at de unge arbejder projektorienteret om emnet, er der mulighed for at komme hele vejen rundt om emnet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til sociale medier, og som kan fortælle om konsekvenserne ved en negativ brug samt om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Dialog- og dilemmaspil til forældremøder er inspiration fra Det Kriminalpræventive Råd. Materiale kan finde under ”links”.

Læringsmål

Her finder du læringsmål til udskolingen omkring sociale medier

Nederst på denne side kan du se de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan planlægge og udføre et mindre dramastykke med andre unge med ”Sociale medier positive og negative sider” som emne.
 • De unge kan forklare, hvad en ”social overdrivelse” og ”en flertalsmisforståelse” er for underviseren og argumentere for fordelen ved metoden.
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser ved ”dårlig/konfliktoptrappende netadfærd” og styre en debat i klassen.

Opmærksomhedspunkter

Her finder du opmærksomhedspunkter til udskolingen omkring sociale medier

Til underviseren:

 • Undervisere bør undersøge skolen og ledelsens holdning til brugen af sociale medier i undervisningen.
 • Undervisere kan søge sparring hos kolleger eller teams, som har erfaring indenfor området. Som underviser fremstår man mere troværdig, hvis man har et indblik i tidens mest brugte medier blandt børn og unge.
 • Underviseren bør informere klassens forældre før forløbet. Man skal være opmærksom på, at flere sociale medier kan have en minimumsaldersgrænse på 13 år, hvilket kan medføre modstand fra forældre og andre, hvis yngre børn introduceres til dette. Dette er især vigtigt for undervisningsforløb i indskoling og mellemtrin.
 • Onlinevenskab med de unge? Som underviser skal man overveje, om man har lyst til dette og minimum få afstemt med de unge om, hvordan venskabet skal bruges. Det skal overvejes, om man er fagperson eller privatperson med de unge. Man kan overveje at lave en ”fagprofil” på nettet.
 • Stigmatisering. Man skal være opmærksom på at skabe rum, hvor alles holdninger høres og undgå stigmatisering af unge.
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP-repræsentanten på skolen/i klubben eller den SSP-stabsansvarlige for området.

Links til undervisning: Udskoling

Vis alle

Red Barnet

Red Barnets skolesite med undervisningsmaterialer er trinopdelt. Her er blandt emner som digital dømmekraft, problematisk online adfærd mv.

Sex og Samfund

Sex og Samfund har lavet undervisningsmateriale til mellemtrinnet om deres seksuelle rettigheder online og offline.

Center for Digital Dannelse

Center for Digital Dannelse står bag dette site, hvor man kan finde undervisning for unge, forældre og fagpersoner omkring sociale medier. Materialet koster penge at benytte. 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råds faktaside har information om temaer som børns adfærd på nettet, deling af billeder og anden it-kriminalitet.

Dialog- og dilemmaspil er udviklet til forældremøder. På siden findes eksempelvis forældreaftaleark og dilemmakort om pjæk, rygning, mobning og tyveri. Et dilemma om ”sociale medier” skal selv laves.

Børns Vilkår

Børns Vilkårs Skoletjeneste tilbyder oplæg om børn og unges online liv, digitale fællesskaber, digital mobning og krænkelser.

Børns Vilkår - Digitalt liv formidler forskellige aspekter af børns liv på nettet.

Børns Vilkår - fagkatalog - her finder du viden, inspiration, redskaber og workshops henvendt til dig, der arbejder med børn og unge.

Cyberhus

Cyberhus er et ”klubhus” til unge på nettet. Unge kan skrive til en voksen og få rådgivning brevkassen og på chat, dele tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. Cyberhus er en del af EU's Insafe- & Daphne program.

Billede
Læringsmål
SSP Københavns overordnede læringsmål