Om undervisningsguiden

Læs om ideen bag SSP Københavns kriminalpræventive undervisningsguide.

Det vil SSP København

SSP København vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for undervisere og undervisningsteams at varetage den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen. Ved at opdele hjemmesiden i temaer og aldersmæssige trin, får man hurtig adgang til ideer, ressourcer, læringsmål og andet brugbart til præventive undervisningsforløb.

Derfor skal skole arbejde med tidlig forebyggelse

Den tidlige og helhedsorienterede forebyggelse har rigtig gode forudsætninger i folkeskolens undervisning. Skal fagfolk gøre en forskel præventivt, skal der arbejdes med unges holdninger og adfærd, så de har de bedste forudsætninger for at træffe de bedste valg i livet. I folkeskolen kan fagfolk arbejde bredt med unge, forældre og professionelle omkring emner og udfordringer.

Københavns Kommune ønsker forebyggelse

Københavns Kommunes børne- og ungepolitik understøtter denne undervisningsguide og det forebyggende arbejde med byens børn, unge og familier. Med en rettidig og forebyggende støtte ønsker kommunen at forebygge, at børn og unge udsættes for eller deltager i kriminalitet. Kommunens medarbejdere skal, sammen med politi, boligselskaber og andre, gøre den kriminalitetsforebyggende indsats endnu bedre. Medarbejderne skal støtte udsatte børn og unge i de positive sunde valg væk fra en kriminel løbebane. Forældrene skal påtage sig hovedansvaret for deres børns trivsel, sundhed, opdragelse og udvikling. Samlet skal dette samarbejde fremme en tryg, mangfoldig og inkluderende by for børn, unge og familier.

SSP København

SSP København er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Københavns Politi, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kriminalforsorgen.

Kontakt

SSP Sekretariatet

Har du spørgsmål om Den Kriminalpræventive Undervisningsguide, kan du kontakte SSP Sekretariatet på telefon eller mail.