Her kan politiet dele kriminalitetsbekymring for et barn eller ung

Politiet kan anvende ’Politiets blanket for den tidlige SSP-bekymring’ til at indgive en tidlig kriminalitetsbekymring vedrørende en ung i alderen 10 til 17 år til SSP København.

Her finder du politiets blanket