Her kan du dele din tidlige bekymring for et barn eller ung

’Blanket for den tidlige SSP-bekymring’ anvendes til at indgive en tidlig kriminalitetsbekymring vedrørende en ung i alderen 10 til 17 år til SSP København.

Blanket for tidlig SSP-bekymring

Blanketten henvender sig til fagpersoner, hvis daglige arbejde indebærer kontakt med børn og unge. Disse fagpersoner har i kraft af deres pædagogiske og socialfaglige praksis mulighed for at lægge mærke til bekymrende adfærd hos de børn og unge, de har med at gøre, og kan derved bringe en professionel kriminalitetsbekymring for en ung ind i SSP København vha. blanketten for den tidlige SSP-bekymring. Den typiske udfylder af denne blanket vil være en lærer eller pædagog, som arbejder i en skole eller klub i Københavns Kommune. En kriminalitetsbekymring er typisk handlingen før en anmeldelse til politiet eller en underretning til de sociale myndigheder.

Når du deler en tidlig kriminalitetsbekymring med SSP København, gør du dermed dit til, at der kan ske en tidlig forebyggelse af eventuel kriminel adfærd hos den unge. En kriminalitetsbekymring til SSP vil ikke have negative konsekvenser for den unges fremtidige muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse.

Blanket for den tidlige SSP-bekymring’ er en digital blanket bestående af 6 trin, hvor en fagperson på en simpel og effektiv måde kan bringe en bekymring ind til kvalificering og koordinering i SSP-regi.

Ved at videregive din bekymring via ’Blanket for den tidlige SSP-bekymring’ sikres det:
• at bekymringen bliver drøftet i en SSP-koordinationsgruppe, som består af områdets kriminalpræventive aktører på tværs af kommunens forvaltninger og politi
• at bekymringen drøftes ud fra et helhedsorienteret perspektiv på den unges livssituation og med et fokus på at fremme den unges trivsel
• at de handlinger og tiltag, en SSP-drøftelse af bekymringen måtte medføre, sker i koordineret samarbejde mellem forældre, skole, klub, kommunale repræsentanter og forebyggere fra politiet