SSP Københavns organisering - og din placering

I SSP København er vi organiseret i flere niveauer.
Billede
Organisering

Som SSP’er er du (som udgangspunkt) myndighedsperson, hvilket betyder at du enten er ansat i kommunen eller staten (politiet).

I SSP København har sikret os, at vi har en ”ledelsesstreng” som går fra SSP-bestyrelsen og til SSP lokaludvalgene. Dvs. at når du hører, ”det har SSP bestyrelsen besluttet eller… bestyrelsen er enig om…”, kan du forvente, at din nærmeste leder og arbejdssted er indforstået med dette. (Eksempelvis når vi har en krisesituation og alle skal hjælpe akut).

SSP Københavns organisering er illustreret ovenfor.

Øverst er SSP bestyrelsen som er det strategiske niveau. Hvor direktører og chefer fra forvaltningerne og Københavns Politi deltager. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for hele organisationen og gennem strategien udpeger de retningen for vores nuværende og fremtidige SSP-arbejde. Bestyrelsen har også det overordnede økonomiske ansvar for SSP København.

SSP-ledergruppen udgør det næste og det taktiske niveau. Her mødes og samarbejder udpegede lokale ledere i en SSP-ledergruppe. I SSP ledergruppen er der én leder, der repræsenterer dig og din forvaltning/myndighed. SSP-ledergruppen har det lokale ansvar for SSP-arbejdet (repræsentation, dialogmøder, SSP årsplanenpresse, alvorlige enkeltsager, afrapportering, akutberedskab m.m.)

SSP-lokaludvalget er det udførende niveau. Her sidder du som lokal SSP’er sammen med andre SSP-medarbejdere og har en helt unik indsigt i børn, unge og deres familier i dit lokalområde. SSP lokaludvalget er sammen med SSP-ledergruppen om at udarbejde, udføre og evaluere en SSP årsplan med indsatser, der er målrettet de udfordringer som er i dit lokalområde. I krisesituationer er det vigtigt, at vi alle akut støtter op, hjælper med viden og indgår i løsninger. Du kan læse mere om din rolle i et SSP lokaludvalg hér.