SSP Københavns målgrupper

Hér kan du læse om SSP Københavns målgrupper.

SSP Københavns primære målgrupper er alle københavnske børn og unge i alderen 10-18 år - og deres forældre.

  • For dig som SSP’er er din målgruppe lokalområdets børn, unge og familier. Det er populært sagt dem som I SSP’ere kender og træffer i skolerne, i klubberne, på gaden eller i boligområderne. Det er dem, som I arbejder med gennem indsatserne i SSP-årsplanen, og I løbende drøfter på jeres møder i lokaludvalgene eller koordinationsgrupperne.

SSP Københavns anden målgruppe er alle københavnske borgere.

  • I dit lokalområde er der borgere, som kan føle utryghed, observere kriminel eller utryghedsskabende adfærd fra børn og unge eller direkte være udsat for dette. Hvis det er børn og unge, som er involveret, har SSP København en forpligtelse til at hjælpe. Desuden er der også flere fordele forbundet ved at inddrage borgerne i det kriminalitetsforebyggende samarbejde (eksempelvis ift. at mindske utryghed, civilsamfundsløsninger, opbakning m.m.)

SSP+ målgruppen, unge i alderen 18-25 år. 

  • SSP København har også en ældre målgruppe i SSP+samarbejdet. De unge er mellem 18 og 25 år, og har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Målgruppen er årsag til, at Kriminalforsorgen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgår i SSP-samarbejdet. Du kan læse mere om SSP+ hér.