SSP Københavns gruppeindsatser

SSP laver lokale indsatser for at støtte specifikke børn- og ungegrupper i en positiv udvikling og for genskabe trygheden i området.
Billede
Ung mand

Lokale uroskabende børne- og ungegrupperinger, vil SSP lokaludvalget typisk lave målrettede indsatser for. Det kan enten være planlagte indsatser i vores SSP-årsplan eller akutte. Indsatserne består oftest af en screening af den bekymrende gruppe, hvor vi i SSP hurtigt laver en status på:

  • HVEM består gruppen af, deres alder, nærområde de færdes i, deres bopæl m.m
  • HVILKET skole- fritidstilbud har den enkelte
  • HVORDAN er den bekymrende adfærd (ex. utryghedsskabende, kriminel) fra gruppen og målgruppens  udfordringer (hjemmet, misbrug, pjæk m.m.)

Ud fra screeningen kan arbejdsgruppen nemmere danne sig et overblik over:

  • HVAD der er behov for at gøre (underretninger, netværksmøder, aktiviteter, aftaler, øget samarbejde, bedre fritid m.m.) og hvad bliver der gjort i forvejen (projekter, foranstaltninger, støtte osv.)
  • HVEM vi skal (ansvarlige eks. skole, klub, sagsbehandler, forældre), og hvem vi kan, samarbejde med i forhold til gruppen og indsatsen (ex. folk med gode relationer til gruppen o.lign) opsøgende og relationsdannende arbejde, særligt tilrettelagte aktiviteter, -brobygning til relevante fritidstilbud samt hjemmebesøg med henblik på inddragelse af forældre. Konkrete indsatser vil endvidere afdække individuelle behov for støtte og vejledning, herunder om der i regi af Socialforvaltningen skal oprettes socialsag og tilbydes foranstaltninger. 

Du kan læse mere om årsplaner hér.

Nedenfor kan du læse et konkret eksempel på en løsningsorienteret gruppescreening fra praksis i SSP København.

Eksempel på gruppescreening fra praksis

Et eksempel på en gruppescreening i praksis - løsningsorienteret

I et lokalområde har der gennem noget tid været konflikt mellem en gruppe unge og det lokale miljø i området. De unge opholder sig en del på gaden i aftentimerne, hvor de virker utryghedsskabende. Samtidig opleves der en stigning i hærværk i form af grafitti og ødelagte skilte, mm.

En SSPér i lokalområdet kontaktes af lokale aktører med ønske om, at der tages hånd om, at udviklingen bremses. Den lokale SSP ledergruppe samt relevante fagpersoner fra området indkaldes til møde for at drøfte situationen. Det vurderes, at der er behov for en indsats, og der iværksættes en handleplan. Handleplanens første skridt er en gruppescreening med det formål at identificere, hvor mange og hvilke unge der er tale om, og hvad der kan iværksættes af tiltag. Gruppen af unge er primært unge under 18 år, men der er også flere unge i gruppen som er over. Nogle i gruppen er i gang med uddannelse eller arbejde, men en del af de unge er ikke igang med noget. Flere af de unge er bosiddende i andre dele af byen.

Efter inddragelse af lokal viden fra skoler, klubber og gadeplan, planlægges følgende screening af gruppen:

  • Individuel screening af ungegrupper med vurdering af risiko- og beskyttelsesfaktorer, så der kan laves målrettede indsatser for den enkelte.
  • Plan for etablering af gruppe- og individorienteret kontakt til de unge, samt hvem der er primær ansvarlige.
  • Identificering af relevante gruppeorienterede aktiviteter og indsatser, som kan aktivere de unge, særligt i eftermiddag og aftentimerne.
  • Identificering af relevante individorienterede tilbud i forhold til skole, job eller andre aktiviteter.

Denne screening af gruppen vil typisk foretages af en række SSP'er fra lokaludvalget og eventuelt med inddragelse af koordinationsgruppen og/eller ressourcepersoner fra området.

Du kan læse mere om gruppescreening og indsatser forbundet hertil på denne side.