Månedens SSP-profil - juni 2024

Nete Ringø Lohse er pædagog i Ungeværk’1 og SSP-repræsentant på Østerbro. Hun er med til at skabe tryghed og forebygge kriminalitet i bydelen ved at lave udegående arbejde på bydelens hotspots.

Hvordan kom du ind det forebyggende arbejde?
Jeg startede som sæsonmedarbejder i en af vores juniorklubber på Kildevæld. Derefter fik jeg tilbudt en stilling som pædagog med fokus på kreative aktiviteter. Selvom jeg er kreativ, følte jeg ikke, at det var noget, jeg ville lave hver dag. Så da muligheden for at blive SSP-repræsentant dukkede op, takkede jeg ja med det samme. Allerede under min pædagoguddannelse vidste jeg, at jeg gerne ville arbejde med udsatte unge og gøre en forskel i deres liv.

Det har været lidt udfordrende at træde ind i SSP-samarbejdet, da der er mange aspekter, man skal forholde sig til. Heldigvis er jeg blevet taget rigtig godt imod. Mange i lokaludvalget har været med i mange år, og jeg kan altid ringe til dem for at få vejledning og sparring.

Hvad arbejder du med som pædagog? 
Jeg har særlig fokus på udsatte unge, men jeg snakker med alle de unge. I ungeværket arbejder jeg med unge fra 7. klasse og indtil de bliver 18. Vi oplever ikke, at det er svært at fastholde dem, når de er gået ud af folkeskolen. Vi har blandt andet en stor gruppe drenge, der stadig kommer, selvom de går i 10. klasse og på gymnasiet. Vi tiltrækker også unge fra andre bydele som Husum, Tingbjerg og Nørrebro. Nogle kommer, fordi de går i områdets 10. klasses-center Ø10, andre fordi de kender nogen, der allerede er her. Vi har også en gruppe drenge, som ingen tidligere relationer har til stedet. Selvom vi har en musik- og e-sport-profil, er det ofte vores biograf og playstationrum, der trækker de unge til. Mange kommer simpelthen bare for at hænge ud og snakke.

Hver torsdag laver jeg udegående arbejde sammen med en kollega. Vi går rundt på Østerbro og besøger hotspots, hvor unge typisk opholder sig, såsom kulturhuset eller Svanemøllehallen. Vores mål er at få de unge ind i klubben, så de ikke bare driver rundt uden noget at lave. Mit arbejde inkluderer også at skabe tryghed og forebygge kriminalitet fx på sidste skoledag. I tiden op til sidste skoledag besøgte vi, sammen med politiets forebyggere, Københavnerteamet og Natteværterne, udskolingsklasser i forbindelse med SSP-indsatsen "Kend din gadeplansmedarbejder". Vi ville vise de unge, hvem de kunne møde i bybilledet, og forklare, hvordan vi kan bidrage til deres tryghed. Vi er der ikke for at skælde ud, men for at passe på dem. Det var også givende at besøge skolerne og få en fornemmelse af deres klasseværelser og lærere. Dette gjorde det lettere at relatere til de unge og forstå deres dagligdag.

Effekten var tydelig på sidste skoledag i Fælledparken, hvor nogle unge, der normalt ikke kommer i ungeværket, genkendte mig og kom over for at sige hej. Vi hjalp også nogle unge, der havde det dårligt, ved at følge dem til deres forældre, som hentede dem. Vi var til stede hele eftermiddagen og fortsatte til Trianglen efter festen sluttede kl. 18 for at sikre, at de unge kom godt videre.

Aktuelt er vi startet på Nordhavn-indsatsen. Nordhavn er et populært badested, hvor mange, inklusive unge, opholder sig på varme dage. Som udegående medarbejdere skal vi skabe tryghed for både de unge og andre brugere af området.

Hvilke udfordringer relateret til ungdomskriminalitet karakteriserer dit lokalområde?
Østerbro er et meget blandet område med både ressourcestærke familier, hvor der er styr på det hele, og unge fra mere udsatte hjem, hvor forældrene måske ikke er så opmærksomme på, hvad deres børn laver, eller hvordan det går i skolen.
Når det kommer til kriminalitet blandt de unge på Østerbro, er der stor variation i, hvad der dukker op på SSP-møderne. Efter lukningen af Pusher Street har vi set en stigning i fund af især hash, men der er også opioider i omløb. 

Hvor ser du dit bidrag til kriminalitetsforebyggende arbejde? 
Som SSP-repræsentant for ungeværket sidder jeg både i SSP-lokaludvalget og koordinationsgruppen. Jeg kan bidrage med viden fra mit udegående arbejde, hvor jeg kan informere om, hvilke unge vi møder, og hvor de opholder sig. Hvis en skole har udfordringer med en bestemt gruppe unge, som også kommer hos os, kan jeg bidrage med mit kendskab til dem. Dette samarbejde gør det muligt for os at diskutere fælles problematikker og finde måder, vi hver især kan hjælpe på. Som pædagog har jeg ofte en anden relation til de unge end lærerne, da jeg ser dem i forskellige omgivelser. Nogle unge kommer herned med venner fra andre skoler eller sportsklubber, og deres adfærd kan variere alt efter, hvem de er sammen med.

I koordinationsgruppen kan jeg bidrage med indsigt om de unge, jeg kender. Hvis der er unge, jeg ikke kender, men som kunne have glæde af et fritidstilbud, kan jeg invitere dem til ungeværket. Det er også vigtigt, at vores samarbejdspartnere kender stedet. For nylig aftalte jeg med en fra BBU, at de skulle besøge os. Det hjælper dem med at kunne anbefale stedet til unge uden fritidstilbud og forstå vores tilbud bedre.

Hvad synes du, er det vigtigste i SSP’s arbejde?
Det vigtigste i SSP’s arbejde er, at vi kan få et helhedsbillede af de unge. Vi har mulighed for at se dem i forskellige arenaer og dermed forstå, hvordan de fungerer i forskellige sammenhænge. Dette hjælper os med at finde frem til, hvor bekymringerne ligger, og hvor det går godt. Hvis en ung trives ét sted, men har udfordringer et andet, kan vi målrette vores indsats og have samtaler om, hvorfor det ikke fungerer de andre steder. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at støtte de unge bedst muligt.

For at kunne hjælpe de unge er det vigtigt, at vi nuancerer deres syn på SSP. For eksempel havde jeg en ung, der havde stor modstand mod SSP. Jeg havde et godt forhold til ham før, jeg blev SSP’er, men da jeg fik rollen, reagerede han negativt og bad mig holde afstand. Vi har efterfølgende haft mange samtaler om, hvad SSP er, og hvad min rolle indebærer. Han har fortalt mig, at hans syn på SSP er blevet bedre efter vores samtaler, da han nu har en større forståelse for vores arbejde.  Jeg tror, at nogle unge har et negativt syn på SSP, fordi deres første møde med SSP ofte sker, når de har gjort noget forkert. Her i klubben ser de mig på en anden måde, fordi jeg er til stede, når alt går godt. Mange unge forbinder SSP med politiet og spørger, om jeg er fra politiet. Jeg forklarer, at jeg er pædagog, men samarbejder med politiet. Vi skal også fortælle dem, at vi også kan hjælpe med ting som at finde et fritidsjob eller støtte dem i skolen. Vores samarbejde handler ikke om at sætte de unge i et dårligt lys, men om at få et komplet billede af dem. 

Hvad er du mest stolt over, at du har været med til i forhold til arbejde med unge? 
Jeg er mest stolt over at have fået en gruppe unge, som vi har været bekymrede for, i Ungeværket. Vi mødte dem i vores udegående arbejde ved kulturhuset, hvor det første, de spurgte om, var, om jeg havde en oplader. Jeg sagde til dem, at vi havde en oplader nede i ungeværket og inviterede dem til at komme derned, fordi det er hyggeligere, og de kan købe mad og drikke. Jeg fortalte dem om alle vores tilbud, og det endte med, at de nu bruger stedet. Disse unge, fra 8. og 9. klasse, havde ikke rigtig kendskab til stedet før. 

Hvor ser du, at vi kan udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde endnu mere?
Selvom vi allerede er gode til at kommunikere, er der altid plads til forbedringer. Vi kan styrke samarbejdet ved at tale endnu mere sammen og blive bedre til at invitere hinanden til bekymringssamtaler. Hvis en ung skal til en bekymringssamtale hos BBU og ikke kender nogen der, kan det være tryghedsskabende at have en pædagog med, som de kender. Jeg har endnu ikke deltaget i en bekymringssamtale, men jeg kan forestille mig situationer, hvor det ville give god mening, at jeg deltager. Dette ville styrke samarbejdet og give de unge en bedre oplevelse.

Lytter du til musik?
Jeg lytter meget til musik. Når jeg går ture, har jeg altid musik i ørerne. Jeg kan glemme tiden fuldstændig, og pludselig har jeg gået en rigtig lang tur. Min musiksmag er meget blandet, og jeg kan godt lide både gamle og nye numre. Det er nogle år siden, jeg har været på festival, men jeg var på Roskilde Festival, da Eminem spillede. Det var en fantastisk oplevelse! Derudover synes jeg, det er hyggeligt at være på Grøn Festival. Det begyndte jeg på med min familie, da jeg var lille.

Streamer du serier? 
Ja, lige nu er jeg i gang med at se ”Sons of Anarchy”, som er en fantastisk serie. En anden god serie er ”Vikings”. Jeg er virkelig glad for serier og film, der indeholder historiske elementer, da jeg kan lide at lære noget samtidig med, at jeg bliver underholdt. 

Når jeg har min nevø og niece på besøg, har jeg en god undskyldning for at se en Disney film. Det bliver jeg aldrig bliver for gammel til! Den sidste film, jeg så sammen med dem, var Tarzan.

Hvad kan du lide at lave i din fritid?
Min familie betyder meget for mig, og jeg elsker at tilbringe tid med min nevø og niece. Mine venner er også vigtige for mig. Når jeg er sammen med dem, kan vi finde på alt fra at sidde i sofaen med noget frugt eller slik og se en film, til at tage ud og spille pool og drikke en øl eller gå en tur. Det er meget forskelligt, hvad vi laver, men det er altid hyggeligt.

Baggrund

Navn:  Nete Ringø Lohse

Tilknytning til SSP: SSP-lokaludvalg og -koordinationsgruppe Østerbro

Stilling: Pædagog i Fritidscenter Østerbro Nord, Ungeværk’1

Antal år i SSP: 9 måneder