Den gode forældredialog

SSP Ydre Nørrebro har iværksat en indsats, der aktivt involverer forældre gennem arrangementer i områder med boligsociale helhedsplaner i bydelen.
Billede
Dialog

I SSP diskuteres det ofte, hvordan forældre bedre kan inddrages i det forebyggende arbejde. De fleste forældre ønsker det bedste for deres børn og drømmer om et liv uden unødvendige udfordringer. Men når bumpene opstår, kan det være svært for forældre at vide, hvor de skal henvende sig for hjælp. Derfor har SSP Ydre Nørrebro iværksat en indsats, der aktivt involverer forældre gennem arrangementer i områder med boligsociale helhedsplaner i bydelen. Det første arrangement ved Tagensvej og Heimdalsgade blev modtaget med stor entusiasme fra forældrene.

FORÆLDRE SKAL KENDE SSP
Tatjana t’Felt, boligsocial medarbejder og Laila Hammouti, familiemedarbejder i Nørrebrobyggerne arbejder ud fra, at forældre er en uvurderlig ressource. De oplever, at mange forældre mangler viden om SSP og associerer det med kriminalitet.

”SSP udfører et kæmpe forebyggende arbejde, så det er vigtigt at nuancere opfattelsen”, forklarer Tatjana t’Felt. Laila Hammouti, familiemedarbejder i Nørrebrobyggerne, supplerer,
”For at arbejde mere forebyggende er det essentielt at introducere familier for SSP, før de står i akut behov for hjælp. De skal forstå, hvem der samarbejder, og hvorfor, så mødet med SSP ikke kun er forbundet med alvorlige situationer. På den måde bliver mødet med SSP mindre angstprovokerende og fremmer lysten til at søge hjælp.”

FRA DIGITALE MEDIER TIL VISITATIONSZONER
Efter en ihærdig indsats med at kontakte forældre med flyere, sms’er og beskeder til grupper på What’s app lykkedes det at samle en betydelig gruppe forældre, hvoraf flere havde deres teenagere med. Efter en præsentation af nærpoliti, forebygger, gadeplan, Københavnerteamet, klub, helhedsplan og BBU gik diskussionen livligt blandt forældre, unge og SSP-aktørerne om alt fra unges digitale liv til visitationszoner.

”Det var et vellykket forældremøde, og det fungerede fint med den lille gruppe unge, der var med”, siger Laila Hammouti. ”De var engagerede og oplevede politiet i en anden kontekst end på gaden. Der var en rigtig god dialog, og forældrene fik ros af politiet. De kom og sagde stolt, ’politiet sagde, vi gør det godt!’ Og det gør de også. Forældrene siger, at jo ældre deres børn bliver, jo sværere er det at være forælder. Som de siger ’Hjemmet opdrager, og gaden opdrager’. 

Tatjana t’Felt understreger betydningen af, at forældre får sat ansigter på SSP,  
"Når forældre forbinder SSP med myndighederne, opstår der ofte en defensiv holdning. Men når de kender os ved navn og ansigt, skaber vi tillid. Vi ønsker at opbygge relationer, så både forældre og unge føler sig trygge ved at henvende sig til os. De skal forstå, at SSP handler om trivsel og forebyggelse, og at vi er her for dem, når de har brug for det."

TILLID OG NÆRVÆR
Det næste skridt indebærer, at SSP arrangerer forældremøder i to yderligere områder på Nørrebro. Til efteråret bliver der endnu en runde i de samme tre områder. Dette glæder forældrene sig allerede til, for som Laila Hammouti bemærker,
”Når jeg møder dem, der deltog i mødet, spørger de, om der vil være flere møder. Mange har givet udtryk for deres glæde over at have deltaget. Nogle har endda sagt: 'Jeg vidste slet ikke, at de laver sådan noget. I vores hjemland kan man ikke engang kigge politibetjenten i øjnene.' En fællesnævner blandt alle er, at forældrene ønsker det bedste for deres børn. De stræber efter en god uddannelse for dem og bekymrer sig om deres børns venner."