Ny SSP'er i København - alt hvad du skal vide

Velkommen til SSP København!

Som ny SSP’er har du fået et andet ansvar og et nyt fokus; det kriminalitetsforebyggende arbejde.  Din nye funktion er vigtigt – ikke kun for dit arbejdssted og kolleger, men også for de børn, unge og familier du kan være med til at hjælpe og gøre en forskel for.

Som ny SSP’er er der mange ting, at forholde sig til. Hvad skal jeg? Hvad må jeg? Hvem skal jeg kende? Hvordan gør man? Hvor kan jeg få noget at vide?

Derfor har SSP sekretariatet samlet lidt velkomstmateriale hér. Hér vil du finde det mest nødvendige for dig som nystartet SSP’er.

Hvad skal du gøre som ny? Gode råd til dig som ny

Det formelle
 • SSP lokaludvalgsmødet. Sørg for at få oplyst næste mødedato/sted/møderække for SSP lokaludvalgene i dit område. Enten via SSP-sekretæren eller SSP-konsulenten i dit område.
 • SSP strategien. Sæt dig ind i vores strategi, som er lavet med hjælp fra alle i organisationen. Der står mange nyttige ting for dig.
 • SSP basiskursus. Du skal tilmelde dig det obligatoriske halvårlige SSP basiskursus. Enten direkte til Nina Petersen (tlf. 33 66 15 80 eller s625@kk.dk) eller via SSP-sekretæren/SSP-konsulenten.
 • Din kontaktinfo. Til SSP sekretæren og SSP konsulenten skal du oplyse dit fulde navn, arbejdssted, mail (sikker-mail), arb.tlf. og gerne privat tlf.nr. (i krisesituationer).
 • Sikker mail (GÆLDER IKKE POLITI). Du skal have en sikker mail (en mail som ender på kk.dk), da du ville kunne modtage, eller skulle sende, personfølsomme oplysninger. Hvis du ikke har en sikker-mail, skal du få nærmeste leder til at bestille en sikker-mail. Koncernservices selvbetjeningsløsning (KS Service Now) oplyser følgende priser: Citrix adgang (Kr. 176 for bestilling + Kr. 117,- pr. år i drift)).
 • Den lokale SSP årsplan & kontaktliste. Du skal bede om at få tilsendt den lokale SSP årsplan og kontaktliste for dit lokalområde af din SSP-sekretær/SSP-konsulent.
 • ”Den lille grønne”, er lavet som en hjælp til dig og andre SSP’ere. Hér kan du bl.a. læse om dine forpligtelser, forventninger og om andre råd til dig som SSP’ere. Hér vil du bl.a. kunne læse mere specifikt om jeres forskellige roller ind i SSP (som politi, pædagog, lærer, bibliotekar osv.).
 • Lovgivning. Det er vigtigt at du sætter dig ind i lovgivningen. På SSP basiskurset bliver du undervist i den lovgivning vi bruger. Indtil da kan du hurtigt få indsigt i SSP håndbogen hér.
 • Enkeltsager. Er et koncept vi bruger når vi arbejder individuelt med udsatte børn og unge. På SSP basiskurset bliver du undervist i dette. Indtil da kan du hurtigt få indsigt i SSP håndbogen hér.
 • Din nærmeste leder/arbejdssted skal være indforstået med din SSP-opgave. I den lokale SSP ledergruppe vil der også sidde en leder fra din myndighed/forvaltning som ikke nødvendigvis er en leder du kender. Har din egen leder spørgsmål om din funktion kan du altid henvise til SSP sekretariatet eller SSP lederen.
 • SSP arbejdstiden. SSP sekretariatet skønner at du årligt bruger min. 50 arbejdstimer på at sidde i SSP-lokaludvalget. Du skal deltage i ca. 10 mdl. SSP-møder á 2 timer (20 tim.), årsplanlægningsinternat (1½ dag) og yderligere deltagelse i en arbejdsgruppe.
Det uformelle
 • Overlevering fra tidligere SSP’er. Forhåbentlig har den tidligere SSP’er fra dit arbejdssted lavet en overlevering til dig, så du har hørt flere af disse informationer. Hvis ikke bør du sikre dig et møde med ham/hende.
 • Støt dig op af en erfaren SSP’er. Find én i dit SSP lokaludvalg med den samme funktion som dig – spar med vedkommende.
 • Netværk. Du kan gøre en forskel for de børn, unge og familier i bydelen, der har brug for det – det gør du bedst gennem et godt samarbejde med og kendskab til de andre i SSP lokaludvalget. Vær åben, stil spørgsmål og sørg for at få opbygget et netværk.
 • Du har altid din SSP konsulent – brug din SSP konsulent til bekymringer, råd og evt. inspiration til hvordan SSP kan styrkes hos dig og på dit arbejdssted.