8. december 2020

Ny part i SSP København

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er pr. 1. december 2020 en officiel part i SSP København.
Billede
Skater

"Det er ingen hemmelighed, at et formaliseret samarbejde med denne forvaltning længe har stået øverst på SSP Københavns ønskeseddel", siger Riad Tolba, sekretariatschef i SSP København. "Vi har mange fælles snitflader i det daglige, og der er allerede SSP lokaludvalg, hvor boligsociale helhedsplaner og bemandede legepladser er repræsenterede. Også i beredskabssituationer har disse parter bidraget væsentligt med indsatser for børn, unge og deres familier, primært i udsatte boligområder. Vi glæder os til et konstruktivt og gavnligt samarbejde, som vil styrke sammenhængskræften i den kriminalpræventive indsats i København."
Der vil på et senere tidspunkt komme mere information om, hvordan samarbejdet vil udmønte sig. I første omgang har TMF en repræsentant i SSP bestyrelsen.