Hvordan forebygger vi i SSP København?

Forebyggelse i SSP København er baseret på relevant forskning, konkrete anbefalinger samt gode erfaringer.
Billede
Forebyggelsestrekant

SSP København arbejder ud fra en forebyggelsesmodel, som har til hensigt at skabe en fælles forståelse for det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn, unge og deres familier i København.

SSP Københavns forebyggelsesmodel illustrerer den forebyggelseskultur, som dels bygger på anbefalinger fra Det Kriminalpræventive Råd, SSP Samrådet og erfaringer fra SSP lokaludvalg og ledergrupper. SSP København arbejder ud fra nationale anbefalinger og model for kriminalitetsforebyggelse lavet af Det Kriminalpræventive Råd.

SSP København arbejder ligeledes i tilgangen til indsatser efter en national anerkendt struktur, som hænger sammen med forebyggelsesmodellen.

Opbygning

Det nederste niveau i modellen er opbygning. Indsatser på dette niveau
er af samfundsmæssig og almennyttig karakter og begrundes sjældent
med direkte kriminalitetsforebyggende mål. Det er fx grundlæggende
ydelser fra forvaltningerne. Indsatser på dette niveau medvirker til
at skabe tryghed og stabilitet, hvor kriminel adfærd har svært ved
at udspringe fra.

Forebyggelse

Det midterste niveau i modellen er forebyggelse. I forebyggelsesmodellen står den tidlige og brede forebyggelse som fundament for arbejdet, da generelle indsatser skaber tryghed og trivsel, og er beskyttende faktorer for udvikling af kriminel adfærd. Indsatser her har til formål tidligt at forebygge uhensigtsmæssig adfærd eller situationer. Det kan fx være fokus på risikofaktorer og sociale overdrivelser, som kan danne grundlag for senere kriminel adfærd. De generelle indsatser i SSP København, kan du læse mere om hér.

Forebyggelsesmodellens midte rummer indsatser relateret til konkrete  gruppeindsatser, hvor der må sættes ind overfor uhensigtsmæssig, risiko eller utryghedsskabende adfærd. Gruppeindsatserne er altid ud fra et specifikt tema og ofte ved benyttelse af effektfulde kriminalpræventive metoder. De specifikke gruppeindsatser er eksempelvis de indsatser, vi laver, i forbindelse med årsplansinternaterne. Du kan læse mere om gruppeindsatser hér.

Kriminalitetsforebyggelse

Trekantens øverste niveau er kriminalitetsforebyggelse. Målet for indsatser på dette niveau er at forebygge konkret kriminel adfærd, hvor personer kan idømmes en straf. Forebyggelsesmodellens øverste niveau rummer indsatser relateret til konkrete individ- og gruppeindsatser. De individorienterede indsatser er i daglig tale enkeltsagskonceptet, hvor børn og unge behandles ud fra en niveauopdelt tilgang. Du kan læse mere om enkeltsagsbehandlingen i SSP København hér.

Forebyggelsesmodellens spidse ende relaterer sig til SSP Københavns akutberedskab. Beredskabet i SSP København håndterer akut opstående uro, hvor unge er involveret, og hvor der er behov for koordinering myndighederne imellem. Akutberedskabet kan du læse mere om hér.