8. juni 2020

Brug bolden

Der har i mange år eksisteret en usagt konflikt mellem grupper af unge fra den østlige og vestlige del af Amager.
Billede
Bold

Desværre ’arver’ de yngre denne konflikt fra de ældre i områderne. SSP Amager har derfor i 2019 startet en præventiv indsats under navnet ’Brug bolden’, hvor der arbejdes med tidlig forebyggelse målrettet unge fra de to områder.

Unge blandet på tværs

Kodeordet er fælles aktiviteter for 20 unge i alderen 10-12 år fra begge sider af Amagerbrogade, der deler Amager i øst og vest. Udgangspunktet var i første omgang at samle de unge til fodboldtræning og turneringer med blandede hold. Som de unge blev bedre til at være sammen, udvidedes aktiviteterne til også at omfatte gokart, klatring og rappelling, spisefællesskaber samt temadage med emner som venskab og loyalitet.

Konflikten skaber utryghed

Annette Bülow, SSP konsulent på Amager, fortæller, at konflikten i mange år har haft negativ indvirkning på unge, deres forældre og beboere i området i form af utryghed.

”Flere af de involverede unge har fortalt det opsøgende gadeplan, at de ikke er trygge ved at færdes på gaden, når konflikten med jævne mellemrum blusser op. Konsekvensen for mange af de unge, som tager aktivt part i konflikten, er sigtelser for vold, overfald, trusler og våbenbesiddelse og dermed en rigtig dårlig start på et positivt ungdomsliv og med konsekvenser for job og uddannelse.”

Positive fælles oplevelser

SSP Amagers erfaringer fra tidligere indsatser viser, at en del konflikter kan afværges ved, at børn og unge i en tidlig alder har positive oplevelser sammen.

”Positive fælles oplevelser kan være med til at ændre de unges syn på ’de andre’ uanset, om man kommer fra den ene eller anden side af Amagerbrogade. Ved at arbejde med en mindre gruppe yngre unge fra begge områder, er målet at den udvikling, der sker hos disse unge, vil smitte af på bredere grupper af unge fra de to områder og have en positiv indvirkning på at få stoppet konflikten på den lange bane”, siger Annette Bülow. 

Brug bolden fortsætter i 2020 og bygger videre på de gode erfaringer fra 2019, hvor de unge har knyttet venskaber på tværs af områderne. Flere unge ses og opsøger hinanden til andre aktiviteter udenom de professionelle aktører, og færre unge bliver sigtet for kriminelle forhold i forbindelse med områdebaseret konflikter.

Fakta om Brug bolden

I 2019 gennemførtes to forløb af tre måneders varighed med en ugentlig aktivitetsdag. Alle 20 unge gennemførte forløbene. Kernegruppen i indsatsen består af medarbejdere fra områdets klubber, gadeplan fra Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Amager Nærpoliti og Helhedsplanen Partnerskabet for Boligselskabet 3B.