Tur Natur

På tur i naturen

I Uggeløse skov er det ikke kun træer og planter, der blomstrer op. Hvert år gennemfører over 1000 børn og unge nemlig Tur/Naturs friluftsaktiviteter og får styrket deres selvtillid individuelt og i forhold til kammerater. En selvtillid mange af disse unge har mistet gennem sociale problemer på hjemmefronten og i skolen.

Tur/Natur er et samarbejde mellem SSP København og Naturstyrelsen.

De børn og unge, der visiteres til projektet, er kendetegnede ved at have et negativt adfærdsmønster og for nogles vedkommende begyndende kriminalitet. Dette mønster skal projektet være med til at bryde.

Aktiviteterne

SSP Tur/Natur tilbyder aktiviteter, som udfordrer krop og sjæl. Aktiviteterne som findes i skoven er:

  • Træklatring
  • Vægklatring
  • Rapelling
  • Selvtillidsstolper 
  • Forhindringsbane
  • Lejrliv, herunder bålaktiviteter, madlavning, orienteringsløb, bivuakbygning, naturformidling og samarbejdsøvelser

Instruktørerne og de ledsagende voksne får via aktiviteterne et tæt forhold til de unge, hvilket der bygges videre på, når de kommer hjem i de vante rammer.  

Uddannede instruktører 

Frivillige fra SSP's netværk - skolelærere, pædagoger, socialrådgivere og politi, har uddannet sig til instruktører for de børn og unge, der via SSP København får aktiviteten tilbudt. Alle har gennemgået en klatreinstruktøruddannelse af højt fagligt niveau og skal årligt bestå et vedligeholdelseskursus.

Hvis man vil låne skoven gennem SSP Sekretariatet, skal arrangementet have et kriminalpræventivt formål og skal godkendes i SSP lokaludvalget.

Kontakt

Nina Petersen

Nina Petersen

Kontakt Nina Petersen på telefon eller mail, hvis du vil høre mere. Ved tilmelding vil manualer og instruktioner til et ophold i skoven blive tilsendt.

Thomas Scheibel

Thomas Scheibel

Drejer det sig om et arrangement uden for SSP, skal skoven bookes gennem skovløber Thomas Scheibel på telefon.