Ung i job

Læs om SSP-projektet Ung i Job.

Det kriminalitetsforebyggende SSP-projekt Ung i Job, blev igangsat på Amager 1. januar 2005.

Projekt Ung i Job er et pilotprojekt, etableret i samarbejde mellem SSP lokaludvalgene og virksomheder på Amager. Med projekt Ung i Job er det ved en ny samarbejdsmodel lykkedes SSP København at tilvejebringe 160 fritidsjobs hos 40 lokale virksomheder og formidle disse til unge, der er kriminalitetstruede eller dårligt integreret. Med formidling af fritidsjobs er der tale om en tidlig præventiv indsats i forhold til at støtte og integrere unge, der ikke ved egen drift kan få fodfæste på arbejdsmarkedet eller etablere positiv tilknytning til deres lokalområde.

Projektets formål

Projektets formål er at støtte unge fra projektets målgruppe i søgningen efter fritidsjob. Gennem fritidsjob er det projektets mål at give de unge selvværd samt noget konstruktivt og positivt at bruge deres fritid til og på den måde forebygge, at de unge bliver involveret i kriminalitet. Desuden er det projektets mål at give de unge mod på og kompetence til selv at søge fritidsjob efter deltagelse i projektet. I særlige tilfælde hjælper projektet også unge med at søge fuldtidsarbejde.

Projektet omfatter et en-dags introduktionskursus (Introkursus), hvor de unge lærer om virksomhedernes krav og forventninger, rettigheder og arbejdsmarkedsforhold. Desuden får de unge undervisning i at skrive jobansøgninger samt i at gennemføre en jobsamtale på virksomhederne.

”Nogle af de unge er meget stille og tilbageholdende – måske med et lavt selvværd. Andre af de unge har større selvværd, men synes det er svært, fordi det måske er første gang, de skal ud at søge et fritidsjob. For dem har det været rigtig godt, at projektet har kunnet hjælpe dem på vej” - En medarbejder fra et lokalt SSP-udvalg

”Jeg vil have meget nemmere ved selv at søge arbejde i dag. Bl.a. fordi jeg har fået en skabelon til at skrive en ansøgning i mappen på Introkurset” - En pige på 16 år

”At jeg har fået fritidsjob har betydet, at jeg har fået mine egne penge, og at jeg er kommet ind på arbejdsmarkedet og får noget erfaring. Og så møder jeg mange fine og flinke mennesker gennem mit arbejde” - En dreng på 17 år

Kontakt

SSP Sekretariatet

Du kan bestille evaluering hos SSP Sekretariatet.