Familiehøjskole Indre Nørrebro

SSP-familiehøjskolen er gennemført som et kriminalitetsforebyggende projekt for familier med anden etnisk baggrund end dansk på Indre Nørrebro.

Ideen om et SSP-højskoletilbud til familier med anden etnisk baggrund end dansk blev skabt i Københavns Kommunes SSP-sekretariatet. Grundtanken i projektformen er, at projektdeltagerne (familierne) via dialog, fælles oplevelser og ny viden får en øget viden, om det samfund de lever i og en øget bevidsthed om deres egen rolle og situation.

Projektets formål

Målet var, at dialog og samvær på højskolen skulle skabe en synergieffekt, der kunne medvirke til at bygge bro mellem det lokale SSP-netværk på Indre Nørrebro og familier med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke føler sig integrerede i det danske samfund. Formålet var at give familierne kendskab til de forskellige tilbud i SSP-regi. I forhold til nogle familier var det også et mål at ændre en negativ opfattelse eller et negativt billede, som familien havde af nogle tilbud eller af det offentlige system på Indre Nørrebro.

"Det er godt med mange forskellige emner. Det er godt at lære noget nyt hele tiden. Det er også godt at skifte miljø, at komme væk hjemmefra og at lære danskere at kende. Det giver nye perspektiver." - Forældre i projektet

"Vi har lært om, hvordan man skal forholde sig til forskellige problemer. Hvor vi kan gå hen og få hjælp. Vi skulle have lært de ting for mange år siden. Vi kendte kun socialrådgivere og sagsbehandlere. De kunne styre vores liv. Det har vi lært, at de ikke kan. De kan også hjælpe og informere om lovgivningen. Vi har fået viden om systemet, om hvor man kan gå hen med de forskellige ting." - Forældre i projektet

"Alle de voksne har været ekstra søde og meget forstående overfor os, for de fleste af os er ret højrøstede og sådan vilde, men de har været flinke og respekteret os." - Barn i projektet

Gode råd og pointer

Formålet med et SSP-familiehøjskoletilbud kan være:

 • At give de deltagende familier viden, oplysning og indsigt i det danske samfund og de lokale tilbud og institutioner – indholdet skal være informerende/oplysende.
 • At øge familiernes viden og handlekompetencer i det danske samfund.
 • At skabe kontakt og dialog mellem det lokale SSP-netværk og familierne.
 • At give socialarbejdere større viden om familierne og nedbryde evt. fordomme om familierne. Familierne skal behandles med respekt.
 • At give forældrene mulighed for at reflektere over deres egen situation og rolle i det danske samfund.
 • At skabe debat mellem professionelle og familier om relevante og aktuelle hverdagsproblematikker. Det er legalt at ændre og justere i højskolens kurser og aktiviteter, så de tilpasses familiernes behov.
 • At give familierne fælles oplevelser med hinanden.
 • At give forældrene fælles oplevelser med deres børn.
 • At give familierne oplevelser sammen med professionelle fra lokalområdet.
 • At give børnene oplevelser sammen med andre børn.
 • At give forældrene mulighed for at møde andre forældre med samme problematikker som dem, de selv oplever i det danske samfund.

Kontakt

SSP Sekretariatet

Du kan bestille pdf med evaluering hos SSP Sekretariatet.