Hvad sker der i din bydel

SSP-aktiviteter i de københavnske bydele 2021

Aktiviteter i bydelene

Bispebjerg
 • Forældrefokus, styrkelse af forældreinddragelse og -ansvar i det forebyggende arbejde.
 • Job- og uddannelsesindsats for unge mellem 13-29 år
 • SSP på skolerne, koordinering og styrkelse af den forebyggende indsats på bydelens folkeskoler.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Brønshøj-Bellahøj
 • Livlektie-café – fastholdelse af en specifik gruppe udsatte unge i uddannelsessystemet, 14-17 år.
 • Klubaktiviteter med Din Betjent
 • Bella Sound vol. 2 – indsats for specifik drengegruppe 14-17 år
 • Tidlig kriminalitetsforebyggende indsats for 6. klasser
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Christianshavn/Indre By
 • Forældreansvar – styrkelse af forældrerollen målrettet forældre til 8.-9. klasses elever.
 • Relationsarbejde mellem politi og de unge på bydelens klubber og skoler, 4.-7. klasser.
 • Styrkelse af trivsel og relationer, 7. klasser på Christianshavn
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 6. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 3.-4. klasse.
 • Ungegrupperinger på Christianshavn – screening af ungegrupper med utryghedsskabende adfærd med henblik på en forebyggende indsats.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Indre Nørrebro
 • Akutgruppe- forebyggelse og håndtering af utryghedsskabende adfærd blandt unge.
 • Pigefokus – forebyggelse af negativ social kontrol
 • Rusmidler – forebyggende kampagne blandt bydelens 8. klasser.
 • Ungegrupper – indsats rettet mod grupper af kriminelle og kriminalitetstruede unge.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Sundby Nordøst
 • Ungegrupperinger Amagerbro, 9-18 år
 • Metodeudvikling af systematisk arbejde med grupperinger  
 • Hvor går grænsen – indsats for kriminalitetstruede drenge i alderen 12-15 år.
 • Brug bolden – forebyggelse af konflikter blandt unge fra forskellige områder.
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 7. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 4.-5. klasse.
 • Liv uden stoffer – forebyggende indsats målrettet unge i alderen 13-18 år.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Sundby Nordvest
 • Metodeudvikling af systematisk arbejde med grupperinger
 • Hvor går grænsen – indsats for kriminalitetstruede drenge i alderen 12-15 år.
 • Brug bolden – forebyggelse af konflikter blandt unge fra forskellige områder.
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 7. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 4.-5. klasse.
 • Liv uden stoffer – forebyggende indsats målrettet unge i alderen 13-18 år.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Sundby Sydøst
 • Metodeudvikling af systematisk arbejde med grupperinger
 • Hvor går grænsen – indsats for kriminalitetstruede drenge i alderen 12-15 år.
 • Brug bolden – forebyggelse af konflikter blandt unge fra forskellige områder.
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 7. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 4.-5. klasse.
 • Liv uden stoffer – forebyggende indsats målrettet unge i alderen 13-18 år.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Sundby Sydvest
 • Metodeudvikling af systematisk arbejde med grupperinger
 • Hvor går grænsen – indsats for kriminalitetstruede drenge i alderen 12-15 år.
 • Brug bolden – forebyggelse af konflikter blandt unge fra forskellige områder.
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 7. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 4.-5. klasse.
 • Liv uden stoffer – forebyggende indsats målrettet unge i alderen 13-18 år.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Sydhavnen
 • Pigeliv - udsatte piger i alderen 11-13 år
 • Pigenetværk - pigeproblematikker på tværs af Valby og Sydhavnen.
 • Fritidsjobs til udsatte unge
 • Sjælør/Sydhavnen Talks, styrket indsats for at motivere udsatte unge til at benytte klubberne.
 • ”Post it or not” – digital dannelse for bydelens 7. klasser
 • Styrkelse af den lokale opsøgende indsats
 • Indsats for specifik ungegruppering ved Sjælør st.
 • Indsats for specifik udsat ungegruppering, Valby/Sydhavnen
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Tingbjerg-Husum
 • Viva la Vika – stærkere tilknytning til fritids- og foreningstilbud, 12-16 år.
 • Brandkadetterne – uddannelse af et hold brandkadetter
 • Det gode valg – digital dannelse og positive fællesskaber, temadage for 6.-7.  klasser.
 • Overgangen til 18+ - indsats for kriminalitets- og bandetruede unge 17-18 år.
 • Utryghedsskabende ungegrupper på kommunens matrikler
 • Læsemakkerprojekt Husum – unge 13-15 år får fritidsjob som læsemakker for børn i 2. klasse.
 • Indsats for specifik ungegruppe 14-18 år med grænsesøgende adfærd.
 • Udsat pigegruppe, 13-18 år - brobygning til klub
 • Klubaktiviteter med Din Betjent
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Valby
 • Bryd fødekæden – positive fællesskaber, 6-10 år
 • Juniorbetjent, 12-14 år
 • Kulturhytten – aktiv fritid for unge 7-17 år
 • Drengenetværk – præventive indsatser for udsatte drenge i alderen 9-18 år.
 • Pigenetværk – præventive indsatser for udsatte pige i alderen 9-18 år.
 • Styrkelse af den lokale opsøgende indsats
 • Valby Roadshow  – SSP synlighed blandt bydelens lærere
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Vanløse
 • Street fodbold – unge i alderen 10-16 år
 • Unges uhensigtsmæssig brug af fællesarealer i Vanløse – 7.-8. klasser.
 • Brobygning til ungdomsklub – indsats for udsat ungegruppe 14- 15 år.
 • Utryghedsskabende ungegrupper på kommunens matrikler
 • Ungegrupperinger i Vanløse– screening af ungegrupper med utryghedsskabende adfærd med henblik på en forebyggende indsats.
 • Kvindegruppe i Buskager – styrkelse af forældrerollen
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Vesterbro
 • Screening af ungegrupper 12-18 år
 • Det gode valg – holdningsbearbejdende indsats i bydelens 6. klasser.
 • Sæt spot på rusen – oprettelse af task force på skolerne og klubberne for at håndtere udfordringer med hash.
 • Styrkelse af den lokale opsøgende indsats
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Ydre Nørrebro
 • Akutgruppe- forebyggelse og håndtering af utryghedsskabende adfærd blandt unge.
 • Pigefokus – forebyggelse af negativ social kontrol
 • Den sikre side – digital dannelse for 7. klasses elever
 • Rusmidler – forebyggende kampagne blandt bydelens 8. klasser.
 • Ungegrupper – indsats rettet mod grupper af kriminelle og kriminalitetstruede unge.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Østerbro
 • God start på det digitale klubliv – digitale sociale færdigheder for 3.-4. klasser.
 • Hvad er SSP? Om SSP for 7. klasser
 • Rusmidler – forebyggende kampagne for bydelens 8. klasser
 • Digital adfærd – uddannelse af unge ambassadører fra 7. klasse til formidling af god digital adfærd til elever fra 4. klasse.
 • Pas på pengene på nettet – indsats i 9. klasser for at forebygge at unge mennesker bliver ofre for økonomisk it-kriminalitet.
 • Enkeltsagsbehandling
 • SSP+
Billede
Oversigt over bydele
Oversigt over bydele