SSP Københavns generelle indsatser

SSP København laver og bistår aktiviteter, som henvender sig til den brede gruppe af unge og forældre.
Billede
Amager unge

Mange børn og unge og disses forældre vil over tid opleve problemstillinger forbundet til ungdomskultur. SSP København har udviklet indsatser til at håndtere sådanne problemstillinger. SSP Københavns generelle og brede indsatser har til formål tidligt at forebygge uhensigtsmæssig adfærd eller situationer. Det kan eksempelvis være fokus på risikofaktorer og sociale overdrivelser, som kan danne grundlag for senere kriminel adfærd. Du kan læse mere om de metoder, vi i SSP København benytter os af hér.

SSP København bistår en række indsatser med specifikke temaer til børn og unge i København. Du kan læse mere om disse indsatser herunder.

Som SSP'er vil du dels kunne iværksætte disse indsatser i dit lokalområde til formål for den tidlige forebyggelse. Derudover vil du som SSP'er årligt være med til at lave generelle indsatser i forbindelse med årsplansinternaterne, som retter sig til den brede gruppe af børn og unge i dit lokalområde. Du kan læse mere om årsplaner og årsplansinternaterne hér.

SSP Københavns tilbud til indsatser

Alkohol og rusmidler

Mange forældre oplever, at deres teenager tager de første tilløb til en frigørelsesproces. Forholdet til kammerater og det andet køn får stor indflydelse på teenagerens selvværd og identitet. Samtidig eksperimenterer mange teenagere med fx alkohol og øvrige rusmidler.

Mange forældre bliver usikre på, hvordan de skal forholde sig i denne periode af deres barns liv, og derfor får alle klasselærere i Københavns Kommune fra 7.og 8. klasser en håndsrækning til at tage dette emne op med klassens elever og deres forældre.

SSP København ønsker at bistå elever, forældre og lærere i sådanne problemstillinger gennem arrangementet "En teenager i familien". Læs mere om indsatsen og hvordan du booker hér.

Negative adfærdsmønstre og begyndende kriminalitet

SSP København og Naturstyrelsen har i samarbejdet udviklet indsatsen "Tur/Natur". De børn og unge, der visiteres til projektet, er kendetegnede ved at have et negativt adfærdsmønster og for nogles vedkommende begyndende kriminalitet. Dette mønster skal projektet være med til at bryde. Børnene/De unge får styrket deres selvtillid individuelt og i forhold til kammerater. En selvtillid mange af disse unge har mistet gennem sociale problemer på hjemmefronten og i skolen. Læs mere om indsatsen og hvordan du booker hér.

SSP Københavns Kriminalpræventive undervisningsguide

SSP Københavns generelle indsatser kan findes i den kriminalpræventive undervisningsguide, som har til formål, at gøre det nemt for undervisere og undervisningsteams at varetage den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen.

Med den kriminalpræventive undervisningsguide får man hurtig adgang til ideer, ressourcer, læringsmål og andet brugbart til præventive undervisningsforløb. Den tidlige og helhedsorienterede forebyggelse har rigtig gode forudsætninger i folkeskolens undervisning. Skal fagfolk gøre en forskel præventivt, skal der arbejdes med unges holdninger og adfærd, så de har de bedste forudsætninger for at træffe de bedste valg i livet. I folkeskolen kan fagfolk arbejde bredt med unge, forældre og professionelle omkring emner og udfordringer. SSP Københavns kriminalpræventive undervisningsguide inddrager temaer som tyveri, vold, alkohol, hash og adfærd på de sociale medier. Undervisningsguiden kan tilgås hér.