6. april 2020

Politiet tilbyder vejledning til forældre og unge ifm Covid-19

Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS) tilbyder vejledning til forældre og unge i forhold til unge og COVID-19.
Billede
Politi

DKS vejleder om
- COVID-19 reglerne om færden i det offentlige rum
- de unges adfærd i den forbindelse
- de udfordringer, det kan føre med sig som bl.a. at kunne holde sit barn hjemme eller få den unge til at forstå alvoren osv.

Hvem er DKS?
DKS er en repræsentant for Københavns Politi i det eksisterende SSP samarbejde i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg. DKS’s medarbejdere består af uddannede politifolk og socialfagligt uddannede civile forebyggere, der sammen medvirker i den kriminalpræventive indsats, som Københavns Politi foretager med unge under 18 år og deres forældre i hele politikredsen.

I forbindelse med den nuværende situation med COVID-19 er én af DKS’s opgaver at følge op på de unge, som antræffes i gadebilledet af de kørende politipatruljer, og som ikke altid følger de anvisninger som situationen med COVID-19 påkræver.

Hvordan får man vejledning?
Henvendelser fra forældre og unge vil i første omgang blive modtaget af en DKS Visitation, der sørger for at henvendelsen bliver videregivet til en DKS medarbejder fra det samme lokalområde som forældrene/den unge er bosiddende i. Den lokale DKS medarbejder kontakter herefter forældrene/den unge og her vurderes det, om der er behov for en ”fysisk” eller en telefonisk samtale.

Kontakt til DKS Visitation (hverdage i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 18:00)
Specialkonsulent Peter Bach, mobil: 5160 0527, PBA005@POLITI.DK