Mød Månedens SSP Profil - August 2021

Renata laver boligsocialt arbejde på Ydre Nørrebro og brobygger børn og unge til et sundt fritidsliv. I samarbejde med de øvrige SSP aktører arbejder hun for at skabe de bedste muligheder for alle børn og unge.

Hvad arbejder du med for tiden?
Min kontrakt udløber, fordi et par af helhedsplanerne på Ydre Nørrebro får ny form. Så jeg stopper snart, men jeg har stadig nogle ting, som jeg er i gang med. Sammen med FRAK (Fritidsakademiet) starter vi et fritidsjobforløb op, hvor syv unge i alderen 13-14 år to gange om i ugen i to måneder skal producere sodavand. Den ene dag skal de ud i naturen og sanke, og den anden dag skal de producere sodavand i Rådmandsgades Skoles køkken. Min rolle er at rekruttere de unge, og så tager FRAK over og oplærer dem, giver dem hygiejnekursus og lønner dem. De unge er ikke gamle nok til få et fritidsjob endnu, så det er fedt, at FRAK klæder dem på indtil de kan få et job i et supermarked eller andet.

Jeg har også en indsats med Red Barnet, som er vores familieoplevelsesklub. I klubben er der syv familier, som jeg og mine kolleger har tænkt vil have glæde af at få fælles oplevelser, som andre familier har. Det giver også mulighed for at skabe netværk familierne imellem. Red Barnet står for turene til fx museer, naturen og en gang imellem teater.

Hvilke problemstiller (relateret til ungdomskriminalitet) karakteriserer dit lokalområde?
I de områder på Ydre Nørrebro, hvor der er boligsociale helhedsplaner, er indsatserne defineret ud fra nogle parametre, som i forhold til resten af København er ’skæve’. Det er blandt andet parametre som uddannelse og beskæftigelse. Det er jo derfor, at der er en boligsocial helhedsplan. For mig handler det om, at der er børn og unge, der ikke hjemmefra får den støtte og opbakning, de kan have brug for, for at opnå de samme muligheder som andre. Forældrene kommer ofte fra andre spændende lande end Danmark, og det med fritidsliv, lektiehjælp og lommepengejob ved de ikke nødvendigvis, hvad er. Så der ligger en opgave i at forklare dem om mulighederne. ”Hvorfor skal min datter gå til dans, når hun kan danse nede i gården?” Dér svarer jeg, at der i de lokale foreninger er nogle gode voksne, der vil de unge. Deres barn vil lære, at der er nogle andre spilleregler, når de kommer ud af gården, de kan blive dygtigere og få andre venner. De får andre oplevelser, end hvis de kun bliver i gården. Nogle unge på Ydre Nørrebro har en meget begrænset verden. Jeg havde engang et pigekursus, hvor jeg blev bevidst om, hvor lidt kendskab pigerne havde til København og til resten af Nørrebro for den sags skyld. De vidste, hvor Fisketorvet og Fields lå. Og Rådhuspladsen, selvom de ikke helt vidste, hvordan man kom derhen. Jeg tog dem ned til Jægersborggade, hvor de havde aldrig været. Meget af det med pigerne handler om, at de helst skal være der, hvor forældrene ved, hvor de er, men også hvor de føler sig trygge.

Hvor ser du dit bidrag til kriminalitetsforebyggende arbejde?
Nogle af parterne omkring SSP-bordet har en stor rolle i sager, hvor der har været begået kriminalitet. Boligsocialt arbejde er i sig selv kriminalitetsforebyggende. Næsten alle mine indsatser er kriminalitetsforebyggende. Det kan være lommepengejob, fritidsjob, forældreinddragelse… Min hovedopgave i alt det, jeg laver, er brobygning. Jeg brobygger børn og unge til et sundt fritidsliv, så de ikke render rundt og laver ting, de ikke skal lave. Vi skal give dem de samme muligheder, som alle andre børn har.
Alt, hvad jeg laver, er i samarbejde med andre. Det er derfor SSP er fantastisk for os, som laver boligsocialt arbejde. Det giver ikke mening at gøre tingene selv.

Hvad er det vigtigste i SSPs arbejde?
Jeg synes helt sikkert, at det er, at vi er så mange med forskellige baggrunde, som arbejder sammen om det samme. Vi har alle børn og unge som fokus, og vi vil alle sammen gerne skabe de bedste muligheder for dem. Det bliver kraftfuldt, når man er så mange om at løfte den opgave, der hedder børn og unge. Når jeg kommer alene og skal lave noget, har det ikke samme pondus som, når jeg har skolen, politiet og andre fagpersoner med. Det er de samme børn og unge, vi arbejder med, fra forskellige vinkler og med forskellige tilgange. Samarbejdet er solidt. Jeg synes, at det giver så meget mening. 

Hvad er mest stolt over, at du har været med til i SSP?
Den første store oplevelse var for 4-5 år siden. På et årsplansinternat talte vi om kommende indsatser. Det var de hårde ting, der typisk kom frem. Indsats for hash, indsats for alkohol… Jeg syntes også, at der skulle være en indsats for de stille piger i forhold til negativ social kontrol, seksualitet og rettigheder. De fleste skoler og helhedsplaner i bydelen arrangerede en hel lørdag, hvor der blandt andet var en psykolog, som talte om seksualitet og et ungekorps som udspillede forskellige dilemmaer, som pigerne skulle forholde sig til. Pigerne syntes, at det havde været sindssygt fedt. Så vi gjorde det igen et par gange lige før Corona. Her havde vi Sex og Samfund ude for at tale med pigerne, for det handlede også om at skabe et rum for dem, uden at vi voksne var der. 

Hvilke udfordringer står SSP København over for?
Jeg vil hellere tale om, hvad man kunne blive bedre til. Jeg synes, at det kunne være fedt, hvis vi kunne blive bedre til at inspirere og bruge hinanden på tværs af bydelene i København, men også andre byer. Jeg sidder med i en arbejdsgruppe, der arbejder med digital dannelse. Der kunne vi godt bruge et katalog over, hvem der ellers har arbejdet med emnet og hvilke metoder, oplægsholdere mv. de havde brugt. 

Hvor ser du, at vi kan udvikle og styrke det tværforvaltningsmæssige samarbejde endnu mere? 
Det kunne rykke noget, hvis man kunne involvere det boligsociale arbejde mere, fordi vores tilgang til familierne er noget andet. Det vil, hvis vi ser bort fra de juridiske begrænsninger, give mening, hvis det boligsociale var med, når der blev drøftet enkeltsager. Det kan være, vi kender de unge og har haft familien i et forløb. For vi har til tider intense forløb med de unge, der tit viser sider af dem, som ikke alle får lov til at være en del af. I det boligsociale kommer folk ofte til os, og vores tilgang til dem er altid positiv.  Jeg tror det kunne styrke det forebyggende, måske også selve handleplanen for den unge, fordi vi kan gribe det an på en måde, hvor de boligsociales relationer og metoder kan komme i spil.  

Hvad lytter du til af musik i øjeblikket? 
Jeg har hørt old school hiphop på vej herind. Jeg elsker 80’er musik, Frank Ocean, ja jeg elsker bare musik. Jeg skal snart til Mind of 99 koncert, så det har jeg også hørt for at friske det lidt op. Jeg er en rigtig poptøs.

Hvis du skulle anbefale en bog hvilken skulle det så være? 
Jeg er i gang med fjerde bog af Ildefonso Falcones. Indtil videre kan jeg bedst lide Havets Katedral. Ellers kan jeg anbefale Naguib Mahfouz og Alaa Al Aswanys bøger - jeg har jo studeret arabisk!

Hvad kan du lide at lave i din fritid? 
Jeg kan rigtig godt lide at komme på ture med min familie. Vi tager på legepladser og masser af ture ud af byen. Jeg elsker at hænge ud med mine venner. I aften skal jeg til Boogie banko, som er banko med boogie sange på pladen. Bare det jeg skal ud, glæder jeg mig vildt meget til!