Kunne du tænke dig at blive ”En teenager i familien”-instruktør?

Kurset finder sted den 22. og 23. november 2021 begge dage kl. 8.30-16.00 i Sundhedshus Østerbro, Randersgade 60, 2100 København Ø. For at blive instruktør skal du være en aktiv del af SSP-samarbejdet i København. 

Hvad er ”En teenager i familien”?
”En teenager i familien” er et tilbud til skolerne i København om forældremøder med fokus på unge, fester, alkohol, rusmidler mm. Formålet med arrangementerne er at fremme en åben og positiv dialog mellem teenagere og deres forældre. Møderne afholdes som fællesmøder med forældre og elever i 7. og 8. klasse. Indholdet på møderne er en dialog med deltagerne om unge, grænsesætning, kommunikation, forventninger, alkohol og andre rusmidler mm. ”En teenager i familien” er et samarbejde mellem SSP København, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Indsatsen har eksisteret siden 2003, og der afholdes årligt ca. 150 arrangementer, fortrinsvis på 7. klassetrin.

Hvem kan blive instruktør på ”En teenager i familien”?
Vi skal nu bruge nogle flere instruktører. For at blive instruktør skal du være en aktiv del af SSP-samarbejdet i København. Desuden skal du gennemføre det obligatoriske to-dages kursus. Som instruktør på ”En teenager i familien” skal du primært varetage dialogen med forældregruppen til møderne. Til fællesmøderne samarbejder du med en ung fra vores korps af ungeguider, der primært varetager dialogen med eleverne. Inden mødet skal du aftale de praktiske forhold omkring afviklingen med skolen/lærerne – såsom dato, lokale, mm. Møderne ligger fortrinsvis sen eftermiddag/aften og varer 2 ½ time.

Uddannelse og materialer
Du bliver klædt på til at varetage rollen som instruktør på det obligatoriske to-dages kursus. På kurset får du opdateret din viden om alkohol, rusmidler og unge. Du vil blive sat grundigt ind i konceptet for mødernes afvikling og præsenteret for det materiale, der er udviklet til møderne. Hver kursusdag er med morgenmad, frokost, kaffe/te samt vand i løbet af dagen. Kurset er gratis.

Honorar
Opgaven som SSP-instruktør honoreres særskilt og indgår ikke i den faste arbejdstid. Der ydes pt. et honorar på 1.650 kr. for fællesmødet. Honoraret udbetales efter afholdelse af arrangementet og indberettes som B-indkomst.