Nye brandkadetter søges

10.09.2019
For unge mellem 13 og 18 år bosiddende i Københavns Kommune

Kender du en ung mellem 13 og 18 år, som er fyr og flamme for at blive brandkadet?

”Han fik mere selvtillid som dagene gik og fik samtidig troen på, at han faktisk godt kan ting, som han ikke har prøvet før. Det er længe siden, at jeg sidst har set ham i det humør og med sådan en glæde, når han skal afsted.” Mor til Oliver, brandkadet

Ungdomsbrandkorpset er et praktisk orienteret tilbud, som giver unge mulighed for både at lære om brandmandsfaget og udvikle generelle og sociale kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet. Ungdomsbrandkorpset er målrettet unge som har en eller flere udfordringer i skole-, lokal- og hjemmemiljø. Derudover bliver der også lagt vægt på at rekruttere unge, der er i risiko for at gå i ”storebrødrenes” fodspor, er passive i skolen, og unge der ikke er tilknyttet fritidsaktiviteter, eller som har behov for positiv voksenkontakt i en undervisningssammenhæng.

Resultaterne viser, at Ungdomsbrandkorpset bidrager til:
• At de unge får kompetencer, der forbedrer deres aktive deltagelse i undervisning i skolen, og forbereder dem til arbejdsmarkedet / et fritidsjob
• At de unge lærer at samarbejde og indgå i et team
• At bygge bro mellem samfundsinstitutioner og lokalområder
• At de unge får succesoplevelser
• At nedbryde barrierer mellem myndighederne og beboere i udsatte boligområder

Man starter som brandkadet med 14 dages intensiv uddannelse på Station Tomsgården, der ligger i Nordvest. Efter grundforløbet kan man fortsætte i Ungdomsbrandkorpset, som mødes torsdag eftermiddag/aften en gang om ugen, til øvelser, videreuddannelse, ture og meget mere. Herudover deltager man i opvisninger, er med til at undervise andre unge i brandbekæmpelse, førstehjælp og meget andet. Det eneste krav for at deltage, er at man er motiveret for at deltage og har bopæl i Københavns Kommune. Se mere her: www.hbr.dk/ungdomsbrandkorpset

Har man kendskab til en ung som er i målgruppen, eller har man flere unge i sin institution/skole som man som fagperson vurderer vil have gavn af netop denne type tilbud, så kan man kontakte projektkoordinator Anja Høg Nørager, anjnor@hbr.dk, tlf. 21 54 48 67