Køreplan til god opførsel på nettet

25.10.2016
SSP Ydre Østerbro lancerer i efteråret kampagnen ’Etik og dannelse på nettet’ for 4.-5. klasses elever, forældre og undervisere.

Næsten samtlige 14 SSP lokaludvalg i København arbejder med emnet ”Unge på de sociale medier” i 2016 og 2017. SSP Ydre Østerbro lancerer i efteråret kampagnen ’Etik og dannelse på nettet’ for 4.-5. klasses elever, forældre og undervisere. Anne Klindt fra SSP lokaludvalgets mediegruppe fortæller, at der er brug for en målrettet indsats for de mindre børn,

”Børn bliver tidligere og tidligere aktive på de sociale medier. I SSP ser vi de negative konsekvenser, hvor der opstår konflikter i den virkelige verden, som starter på nettet. Det kan være børn, der truer og mobber hinanden og derfor er bange for at gå i skole. En lille kommentar kan nemt misforstås og hurtigt udvikle sig meget uheldigt. Online kan de ikke se på hinanden eller forsvare sig, som når de står over for hinanden.”

SSP Ydre Østerbro har lavet en færdig pakke ’Etik og dannelse på nettet’ som et tilbud til bydelens to skoler. Pakken tager udgangspunkt i de to fag dansk og medier. Indsatserne i pakken retter sig, ud over eleverne, mod lærere, forældre eller kontaktforældre. Det er Center for Digital Dannelse, som står for den faglige viden og oplæg til dialog. Lærere får mulighed for at reflektere over emner som, hvilke regler og normer bør gælde for online kommunikation mellem underviser og elev, og hvilke krav kan der stilles til fremtidens undervisere. Forældrene får et indblik i de unges digitale verden samt de udfordringer og muligheder den rummer.De kommer hjem med redskaber til at forstå de unges digitale verden og betydningen for identitetsdannelse og socialisering. Eleverne kommer ud på en digital skattejagt, som skal få dem til at tænke over deres første færden på nettet, som igen skal munde ud i en sikker køreplan for deres videre vej i den virtuelle/virkelige verden. De skal også samarbejde om et fælles budskab og formidle budskabet via en ”regel-plakat”, som SSP lokaludvalget har lavet.

Anne Klindt og resten af mediegruppen i SSP Ydre Østerbro håber, at der bliver en bred dialog, så børnene træffer gode valg, når de får deres debut i den digitale verden,

”Vi lægger op til, at alle, både børn og voksne, reflekterer over, hvilke mulige konsekvenser der er ved at være online, og hvordan man passer bedst på sig selv. På den måde er de klædt på til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle verden. Vi vil styrke den fælles dialog, så vi mindsker konflikter og øger trygheden”.

Kampagnen finder sted i efteråret 2016 og 2017, og SSP Ydre Østerbro arbejder på, at indsatsen på længere sigt vil føre til en egentlig mediepolitik på skolerne.