Indsatsen mod bander på Nørrebro udvides

27.01.2017
Københavns Kommune og Københavns Politi indgår en partnerskabsaftale om at bekæmpe banderne på Nørrebro.

Et ændret kriminalitetsbillede og gode erfaringer fra bandeindsatsen på Indre Nørrebro får nu Københavns Kommune og Københavns Politi til at udvide arbejdet til også at dække Ydre Nørrebro. Bandekriminaliteten er faldende på Indre Nørrebro ligesom andelen af utrygge borgere er faldet fra 18 procent i 2009 til 6 procent i 2016. Modsat er banderne på det seneste blevet meget mere synlige på Ydre Nørrebro, hvor toneangivende grupperinger er synlige i gadebilledet. Bandeindsatsen er et fokuseret samarbejde, som tager alle redskaber i brug lige fra at få fat i de unge i deres eget miljø så tidligt som muligt over exitprogram til i sidste ende fjerne de mest hårdkogte kriminelle fra gaden. 

SSP København er tænkt ind som en del af det udvidede samarbejde i forhold til at forebygge, at unge bliver en del af bandemiljøet bl.a. ved at lave præventive hjemmebesøg hos unge under 18 år og inddragelse af forældre.

"Partnerskabet er en mulighed for, at myndighederne arbejder fokuseret mod det fælles mål at forebygge, at unge bliver en del af bandemiljøet. Det styrker indsatsen, at alle deler viden og sammen laver koordinerede indsatser, siger SSP sekretariatschef Tommy Laursen."  

Vil du vide mere om SSP Københavns rolle i indsatsen mod bander, kan du kontakte sekretariatschef Tommy Laursen på tlf. 3366 1574.