Beskyt dit barns betalingskort!

20.04.2018
Der har i den senere tid været en del sager, hvor børn, unge og forældre har fået misbrugt deres betalingskort.

Dette enten via mobilpay eller som betaling for ting på nettet. Derfor vil SSP Vanløse gerne klæde forældre på, så de kan hjælpe deres børn og sig selv.

RÅD TIL FORÆLDRE VEDR. BESKYTTELSE AF DIT BARNS BETALINGSKORT

1. Overvej om det overhovedet er nødvendigt, at dit barn har et betalingskort, og om det er nødvendigt at have det med i skole. Det er hurtigt at aflure/fotografere kortoplysninger på kortet.

2. Lær dit barn altid at have kortet på sig, og ikke låne det ud/eller vise det til andre.

3. Lær dit barn ikke at have betalingskort (hvis det er nødvendigt for dem at have det) liggende bag deres mobiltelefon. Igen, det tager kun få sekunder at tage et billede af kortet.

4. Tal med dem om, ikke at sige ja til at få sat penge ind på kontoen fra en andens konto, og efterfølgende hæve beløbet i kontanter og give det til vennen. Der kan være tale om en kriminel handling, og de kan derfor blive medskyldige og dømt for dette.

5. Skriv aldrig pinkoden ned, men lær den uden ad og oplys den ikke til andre.

6. Lån ikke DIT kort ud til dit barn, men giv dem i stedet penge med, eller betal for dem. Børn og unge er ikke altid i stand til at begrænse eget forbrug, og I risikerer, at de fristes til at bruge flere penge end aftalt. I nogle tilfælde er der hævet meget store beløb fra forældres kontoer.

7. Tjek jævnligt dit barns konto sammen med dem og tal med dem om, hvad der er brugt penge på.

8. Få din bank til at lave et loft over, hvor meget der kan hæves fra kontoen på en gang.

9. Er der posteringer, som du eller dit barn ikke kender til, kontakt da banken og lav en indsigelse.

- Er kortet blevet misbrugt eller har du mistanke herom, spær kortet, så det ikke misbruges yderligere.
- Anmeld STRAKS misbrug af kortet til bank og politi.
- Ved anmeldelse til politiet, skal I tage kontakt til politiets ekspedition, der ligger på Hovedbanegården eller anmeld via www.politi.dk.

Sikkerheden vedr. mobilpay er blevet skærpet, men det er stadig en god ide som forældre at følge med i jeres barns forbrug.

Udfærdiget af Den Kriminalpræventive Sektion - Københavns Politi, SSP Bellahøj og SSP Vanløse