Anmodning om midler til sommerferieaktiviteter

25.06.2020
Har du en god idé til sommeraktivitet for udsatte og kriminalitetstruede børn og unge?

Har du en idé til en aktivitet og ligger den ud over dine/jeres allerede planlagte aktiviteter denne sommer? Kan en allerede eksisterende aktivitet udvides til at inkludere flere udsatte eller kriminalitetstruede børn og unge eller aktiviteter end planlagt? Så er der her en mulighed for at få hjælp til at få ideen til at blive virkelighed.

Hvad skal du så gøre…
Hvis du har en god idé til en sommeraktivitet, kan du nu indsende en beskrivelse af aktiviteten, samt et samlet bud på, hvad den vil koste, til SSP. For at være sikker på at vi får de nødvendige oplysninger, vil vi bede om, at aktiviteter meldes ind via skemaet nederst på siden.

Hvad sker der, når SSP sekretariatet modtager en ide til sommeraktivitet…
SSP vurderer alle henvendelser og ideer om sommeraktiviteter løbende. Når SSP har vurderet den beskrevne aktivitet, modtager du en mail med få retningslinjer for, hvad du skal være opmærksom på, når aktiviteten afholdes (fx skal der registreres hvor mange børn og unge, der deltager i din aktivitet). Du kan læse mere om rammer i skabelonen vedhæftet denne mail.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til SSP sekretariatet på telefon 3366 1580 eller skrive ind på mail SSP@kk.dk

Baggrunden for midlerne
Regeringen har afsat 16,3 mio. kr. til Københavns Kommune til aktiviteter til børn og unge i sommerferien 2020. Københavns Kommune har lagt op til en fordeling af midler mellem forvaltningerne, hvor SOF tildeles 2 mio. kr. Heraf er 100.000 kr. øremærket BCH, som iværksætter nogle aktiviteter på tværs af institutionerne.

De 1.9 mio. kr. forvaltes af SSP København og er til tilbud primært målrettet udsatte og kriminalitetstruede unge, samt udsatte boligområder. Aktiviteterne skal afholdes ugerne 27-32, eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Midlerne kommer som en del af en samlet national pulje på ca. kr. 200 mio. fra Undervisningsministeriet og i nedenstående link kan du læse mere om rammerne for aktivitetsmidlerne, ligesom du også kan gå ind på ministeriets hjemmeside og læse mere. https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/t....