15. december 2020

Fyrværkeri er flot men farligt - brug det ansvarligt

Københavns Politi har igangsat forskellige forebyggende indsatser forud for salg og affyring af fyrværkeri i vinteren 2020/2021.
Billede
Fyrværkeri-kampagne

Én af disse indsatser er en forebyggende kommunikationskampagne, som udvikles og eksekveres i et samarbejde mellem Københavns Politi, SSP-sekretariatet, Hovedstadens Beredskab, en række helhedsplaner samt Sikker By. Kampagnen er ét ud af en række tiltag, der iværksættes medio december og varer året ud, for at modvirke ulovligt salg og affyring af fyrværkeri. Kampagnens formål er at

  • Øge bevidstheden omkring brugen af fyrværkeri i København og sikre større informationsniveau og påpasselighed hos kampagnens målgrupper.
  • Engagere kampagnens målgrupper i at ændre adfærd i byrummet ved at oplyse om den kommende lovændring.
  • Sikre at målgruppen er opmærksomme på at farlig brug af fyrværkeri er strafbart og at straffen er streng.

Kampagnens primære målgruppe er unge i aldersgruppen 10-20 år. Kampagnens sekundære målgruppe er de unges forældre. På bydækkende niveau vil kampagnen være af generel oplysende karakter med fokus på oplysning bredt til målgrupperne. I områderne Nørrebro og Amager vil der være et specifikt forebyggende fokus på randgruppen, der er i særlig risiko for at have en uhensigtsmæssig omgang med fyrværkeri.  Kampagnen består af forskellige elementer, heriblandt flyers til unge og forældre, som kan understøtte en god dialog i klubberne, på gadeplan, i hjemmet mv. 

Flyers til forældre og unge kan bestilles hos SSP Sekretariatet. Forældreflyeren findes også på urdu, tyrkisk, arabisk, somali og engelsk.

Kontakt

SSP Sekretariatet