4. december 2018

Ayman og Hassan vinder Årets Gentleman!

Sammen med 8 andre gentlemen fra Valby har de lavet en aktivitet, som er kommet deres lokalområde til gode.
Billede
Vindere af Årets Gentleman

Ayman og Hassan har afholdt et arrangement for flygtningefamilier fra Welcome House i Valby for at give familierne en dejlig dag med mad, aktiviteter og hygge. De ønskede med denne aktivitet at skabe bedre relationer og venskaber blandt børnene og vise forældrene medfølelse for, hvad de har været igennem.

Dommerkomiteen kårede Ayman og Hassan som vindere fordi, 

"Med deres initiativ har de turdet række hånden ud til andre, der kan have det svært og har på imponerende vis udviklet og afholdt et stort og helt ned i detaljen velgennemtænkt projekt, som selv professionelle event-makere kan lade sig inspirere af. Vinderne viser, hvordan man som ung i Valby kan være med til at skabe nye fællesskaber ved at bygge bro mellem mennesker med forskellige baggrunde og livsvilkår."

Der var også kun rosende ord til de 8 andre deltagere, som alle har været igennem en stor udvikling i projektet. 

Fra Ung til Ung!
”Årets Gentleman” 2019 er gennemført i samarbejde med SSP København og Fritidsklubben Hoffmanns Minde i Valby. De ti unge har været igennem et intensivt 3 måneders forløb. De har arbejdet med udviklingen af et eget gentlemankodeks, lært om at lave projekter, arbejdet med personlige og sociale kompetencer samt afviklet egne arrangementer. Initiativet kommer fra G for Gentleman, en gruppe unge frivillige fra Urbanplanen, som ønsker at give deres egne erfaringer videre til ungegrupper fra udsatte boligområder. 

”Det har været en fantastisk oplevelse at følge de unge, der sammen med deres mentorer i projektet har vist en ekstrem stor vedholdenhed, mod og vilje til både at gå nye veje og til at gennemføre vigtige lokale aktiviteter til glæde for de københavnske medborgere i Valby. Alle deltagerdrenge har vist gode bestræbelser på at være gode rollemodeller for andre unge og har i den grad gjort sig positivt bemærket i deres by ved at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer forståelse og fællesskaber på tværs i deres bydel. De unge er ved gennemførelsen af deres arrangementer blevet mødt med stor anerkendelse og har konkret oplevet, hvad det betyder at engagere sig i en aktivitet, de selv har udtænkt, planlagt og gennemført, og som er til gavn for andre i deres by. De har alle sammen gjort et rigtig godt stykke arbejde som nye gentlemen i Valby,” siger Dorthe Maisie Pedersen, projektleder, SSP Sekretariatet.

Hvordan er man en Gentleman?
- Man arbejder med eget kodeks for, hvordan man i adfærd viser, at man er en Gentleman.
- Man sætter gang i positive fælles aktiviteter lokalt og er en rollemodel for andre unge.
- Man præsterer bedre i skolen og holder fokus på at gennemføre folkeskolen eller anden uddannelse.

Årets Gentleman er støttet af Velux Fonden. Der har tidligere været Årets Gentleman to steder på Amager og i Tingbjerg.