SSP lokaludvalg

SSP lokaludvalget står for den lokale implementering af SSP-arbejdet

SSP lokaludvalget beskriver, tilrettelægger, koordinerer og gennemfører en effektiv kriminalpræventiv indsats til gavn for lokalområdets børn og unge.

SSP medarbejderne laver kriminalpræventive aktiviteter for enkelte unge f.eks. hjemmebesøg/involvering af forældre og hjælp til fritidsjob. For grupper af unge arrangerer SSP lokaludvalget aktiviteter som ture/kolonier med det sigte at knytte de unge til de lokale fritidstilbud og opbygge positive relationer mellem gruppen og lokalområdet.

Lokaludvalget laver også generelle initiativer som kampagner og temadage om aktuelle emner, der henvender sig til bredere grupper af unge.