SSP+ ledergruppe

SSP+ ledergruppen har ansvar for det kriminalitetsforebyggende samarbejde på individniveau for 17½-25 årige

SSP+ ledergruppen håndterer de alvorligste og mest komplicerede sager, der kan være vanskelige at løse lokalt. Ledergruppen behandler også sager, der relaterer sig til National Exit og radikaliseringsberedskabet.