SSP ledergruppe

Ledergruppen har ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP lokaludvalgene, herunder at lokaludvalget udarbejder en årsplan

Ledergruppen handler på alvorlige enkeltsager samt igangsætter præventive indsatser ved akut opstået uro med deltagelse af unge. Ledergrupper afrapporterer en gang i kvartallet om ungdomskriminalitet i egen bydel til de politiske fagudvalg. SSP ledergrupper mødes ca. 1 gang om måneden og kan herudover træde sammen, hvis der opstår akutte situationer.