SSP+ gruppe

SSP+ grupperne udarbejder og gennemfører individorienterede handleplaner

SSP+ grupperne udarbejder handleplaner for voksne i alderen 17½-25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet.

I de to SSP+ grupper sidder beskæftigelseskonsulenter fra Jobcentre, vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne- og voksenområdet samt sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen.