SSP Bootcamp med Kirsebærhavens Skole

Hvordan er det at være ung og vokse op i et udsat boligområde?

Det spørgsmål tog SSP Valby op på en Bootcamp med 7. klasses elever fra Kirsebærhavens Skole, hvor mange af de unge bor i Folehaven.

Den faglige del af Bootcampen var, at eleverne reflekterer over, og producerer en kortfilm, om dét at være ung i Folehaven. De unge blev løbende introduceret til vigtige samarbejdsparter i det lokale SSP (biblioteket, klubben, SURF, politiets nye forebyggere). Der blev træklatret, lavet bål og mange andre opbyggende ting.

Eleverne har svaret på en survey om deres liv. Med det som udgangspunkt gennemførte SSP konsulent i Valby, Michael Novak Langholm-Pedersen, et social pejlingsforløb, hvor “medansvar”, “retten til at sige fra” og “dét at skabe sig et godt liv for sig selv” var få af mange vigtige nedslag. Endelig var Dialogkorpset forbi og fik en god dialog med eleverne om positive fællesskaber.

Michael Novak Langholm-Pedersen siger, ”En bootcamp er mere end hård træning i faglige discipliner – de sociale og forebyggende muskler blev også trænet! Kirsebærhavens skole og Folehaven har en årgang de kan være stolte af.”

Bootcampen er en del af SSP Valbys årsplan med fokus på Folehaven.