SSP+

SSP+ har til formål at hjælpe unge voksne med at komme ud af kriminalitet

Det sker ved at koordinere sagsarbejdet i Jobcenteret, Socialforvaltningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kriminalforsorgen omkring de enkelte unge. Det styrker sagsarbejdet og hjælper den unge med ikke at opgive at finde vej i det kommunale system. 

Indsatsen retter sig til unge fra 17–25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet, og som ønsker hjælpen. 

Mange i målgruppen har hverken uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, lovlige indtægter eller rimelige boligforhold. Det er alt sammen med til at fastholde dem i kriminalitet. SSP+ sikrer, at sagsbehandlere og vejledere mødes og lægger en handleplan i fællesskab, og i overensstemmelse med den unges egne ønsker. 

Læs mere i pjecen om SSP+ herunder.