Sekretariatschefen takker af

Tommy Laursen stopper som sekretariatschef i SSP København ved udgangen af 2018.

Kære alle,

Jeg stopper pr. 1. januar i SSP sekretariatet og tiltræder en stilling som centerchef i Københavns Politi. Det har været en stor fornøjelse og ikke mindst meget lærerigt at arbejde sammen med jer på tværs af forvaltninger, under hensyntagen til de forskellige indgange til de daglige opgaver, vi har haft sammen. Jeg vil tænke tilbage på vigtigheden af de tværgående synergier, de mange dedikerede medarbejdere på alle niveauer jeg har mødt, og som i dagligdagen arbejder målrettet ud fra de årsplaner der er lavet, på de medarbejdere som, uanset tidspunkt på døgnet, har medvirket til at skabe ro og sikkerhed i byen mm. Jeg holder afskedsreception den 19. december kl. 14-16 i SSP sekretariatet, Stormgade 20, hvor jeg håber at se rigtig mange af jer.

Inden vi kommer så langt, skal I dog alle have en kort status på, hvordan organisationen ser ud netop nu.

Arbejdet med den nye ungelovgivning
De sidste måneder har vi, ud over vores daglige drift og bandekonflikt, her i SSP-sekretariatet sammen med repræsentanter fra forvaltningerne, arbejdet med høringssvar i forhold til den kommende nye ungelovgivning ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”. Et lovforslag som har haft endog meget stor mediebevågenhed, men som også i min optik er så væsentlig en del af vores kommende arbejde, at vi som SSP organisation bør have en holdning til det. Det har vi naturligvis også. Høringssvaret er blevet afleveret dels til Kommunernes Landsforening, men også til SSP Samrådet, der er vores nationale platform. Lad det være sagt med det samme, lovteksten stiller rigtig mange spørgsmål, som vi ikke kan besvare nu. Ikke desto mindre er loven gældende fra 1. januar 2019. Vi må derfor alle påregne, at vi nok bliver nødt til at udvikle nogle brugbare værktøjer samtidig med, at vi skal arbejde med den nye lovgivning. Populært sagt skal vi køre, mens vi asfalterer. Det bliver ikke nogen let opgave. Jeg vil gerne slå fast, at der blandt de parter, der indgår i SSP samarbejdet her i København, er endog meget stor velvilje til at samarbejde for at lykkedes med dette – til gavn for borgerne. Hvis man skulle have lyst, kan man følge udviklingen omkring lovforslaget på www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/184/index.htm og på www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/185/index.htm

Årsplaner 2019
Samtidig med ovennævnte har organisationen arbejdet med årsplanerne for 2019, som I alle har været en del af – tak for indsatsen. Der er blevet arbejdet godt og grundigt med lokale udfordringer. Et arbejde der er helt essentielt i forhold til vores kerneydelse, og som vi SKAL prioritere. Som tingene udvikler sig, er vores område langsomt og sikkert blevet et sagsområde, der fylder mere og mere i diverse medier og politisk. Det stiller derfor større og større krav til vores parathed, ligesom det kræver samlede indsatser og samarbejde på tværs af forvaltninger og myndigheder.

Da dette er det sidste nyhedsbrev i år, vil jeg ønske jer og jeres familie en god jul og et godt nytår. Jeg er sikker på, at nogle af os møder hinanden igen rent fagligt, og det vil jeg glæde mig til.

Rigtig god jul og godt nytår

Tommy Laursen