Organisation

I SSP København samarbejder en række forskellige faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

I SSP Københavns struktur indgår repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på et strategisk, operativt og udførende niveau. I SSP København er der samlet tilknyttet 380 fagpersoner.

Bestyrelse

Administerende direktører og direktører fra de fire deltagende forvaltninger, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen.

SSP Sekretariatet

 • Sekretariatschef
 • Fem konsulenter
 • Sekretær og kommunikationsmedarbejder

Ledergrupper

 • Politileder
 • Områdechef Socialforvaltningen
 • Områdechef Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Skoleleder og klubleder
 • Kultur-/fritidsleder

Lokaludvalg

 • Medarbejdere fra skoler og fritidsinstitutioner
 • Familieteam og ungemedarbejdere
 • Politiets kontaktfolk og betjente fra lokalpoliti
 • Biblioteker og kulturhuse

SSP+ ledergruppe

 • Kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen i Frihed - København
 • Afdelingsleder, Ungecenter (JKU)
 • Områdechef, Borgercenter Voksne
 • Afdelingsleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning København
 • Centerchef, Center for Forebyggelse og Rådgivning
 • Afdelingsleder fra Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi
 • Faglig chef, Borgercenter Børn og Unge
 • Områdechef, Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKI)
 • Leder, Rusmiddelcenter København

SSP+ grupper

 • Beskæftigelseskonsulent fra Jobcenter
 • Vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne- og voksenområdet og EKI
 • Sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen
 • Medarbejdere fra 18+ centre