Organisation

  • ""
I SSP København samarbejder en række forskellige faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

I SSP Københavns struktur indgår repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på et strategisk, operativt og udførende niveau. I SSP København er der samlet tilknyttet 380 fagpersoner.

Bestyrelse

Direktører fra de fire deltagende forvaltninger, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen.

SSP sekretariatet

Sekretariatschef, SSP konsulenter, administrativ medarbejder og kommunikationsmedarbejder

Ledergrupper

Lokale ledere fra politiet, Socialforvaltning, skole, klub og kultur.

Lokaludvalg

Medarbejdere fra skoler og fritidsinstitutioner, uddannelsesvejledere, det lokale borgercenter børn og unge, politiets kontaktfolk og nærpoliti, biblioteker og kulturhuse og evt. boligsociale medarbejdere.

SSP+ ledergruppe

Chefer fra Kriminalforsorgen i Hovedstaden, Jobcenter København - Ungecenteret (JKU), Borgercenter Voksne - Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) og Bolig- og Beskæftigelsesenheden, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Center for Forebyggelse og Rådgivning (CFR), Den Kriminalpræventive Sektion (DKS), Københavns Politi, Borgercenter Børn og Unge og Rådgivningscenter København.

SSP+ grupper

Beskæftigelseskonsulent fra jobcenter, vejleder fra UU, sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne- og voksenområdet, EKI, sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen og medarbejdere fra CFR

SSP koordinationsgrupper

SSP koordinationsgruppens sammensætning kan variere af lokale forhold. Repræsentanterne er udpegede myndighedspersoner fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Politi. En sekretær og en SSP konsulent faciliterer sagsbehandlingen.