Om SSP København

Gennem SSP samarbejder en række faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i København

SSP København er et lokalt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Kriminalforsorgen samt Københavns Politi.

SSP's mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10-18 år og nedbringe antallet af unge i alderen 10-18 år, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder over 380 skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, socialarbejdere, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. i 16 SSP-udvalg i Københavns Kommune for at nå. SSP København har også et SSP+ samarbejde målrettet 18-25 årige, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet. 

SSP København arbejder ud fra fire forskellige indsatstyper:

Individorienterede indsatser 

  • Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 10-18 år der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet
  • SSP+ indsats for voksne i alderen 18-25 år

Indsatser for grupper

  • lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 10-18 år 
  • indsatser rettet mod grupper af 18-25 årige

Generelle indsatser

  • bydækkende oplysende indsats for bredere grupper af unge i alderen 10-18 år (f.eks. undervisning og kampagner)

Beredskab

  • lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder der involverer unge