Ny hjemmeside om forebyggelse af social kontrol

Københavns Kommune har lanceret en ny hjemmeside www.socialkontrol.kk.dk.

Her kan fagpersoner kan få mere viden om, hvad negativ social kontrol er, og hvor der er mulighed for sparring og rådgivning også for de unge, der udsættes for social kontrol. På hjemmesiden er der også et overblik over de tilbud kommunen har til forebyggelse af social kontrol.

HVEM BESTEMMER? er et undervisningsmateriale til udskolingen og består af dilemmafilm, debatværktøjer og et online redskab til at formidle egne holdninger.

Københavns Kommune og Mino Danmark har udarbejdet et online undervisnings- og videomateriale om social kontrol, identitet og handlemuligheder. Materialet kan bruges af både skoler og klubber til at starte en dialog med unge og kan kombineres med et besøg med Mino Danmark. Målgruppen er mellemtrin og udskoling.

Derudover er der tilbud om inddragende forumteater og dialogkorps.

Læs mere på www.socialkontrol.kk.dk eller kontakt projektleder Mette Gram på mette.gram@kk.dk, hvis du vil vide mere.