Koordinationsgruppe

Koordinationsgruppen har ansvaret for at koordinere samarbejde og indsatser på SSP-enkeltsager.

Koordinationsgruppen sørger for, at alle relevante parter bidrager til løsning af SSP-enkeltsager på minimum niveau 3 og 4. Gruppen sikrer en hurtigere koordinering af relevante indsatser og initiativer i sager, hvor unge begår gentagen og/eller personfarlig kriminalitet.

Repræsentanterne er udpegede myndighedspersoner fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Politi.