Hvordan forebygger vi i SSP København?

  • ""
Forebyggelse i SSP København er baseret på relevant forskning, konkrete anbefalinger samt gode erfaringer.

SSP København arbejder ud fra en forebyggelsesmodel, som har til hensigt at skabe en fælles forståelse for det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn, unge og deres familier i København.

SSP Københavns forebyggelsesmodel illustrerer den forebyggelseskultur, som dels bygger på anbefalinger fra Det Kriminalpræventive Råd, SSP Samrådet og erfaringer fra SSP lokaludvalg og ledergrupper. Forebyggelsesmodellen er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd.  

SSP København arbejder ligeledes i tilgangen til indsatser efter en national anerkendt struktur, som hænger sammen med forebyggelsesmodellen. I forebyggelsesmodellen står den tidlige og brede forebyggelse som fundament for arbejdet, da generelle indsatser skaber tryghed og trivsel, og er beskyttende faktorer for udvikling af kriminel adfærd. De generelle indsatser i SSP København, kan du læse mere om hér.

Forebyggelsesmodellens midte rummer indsatser relateret til konkrete individ- eller gruppeindsatser, hvor der må sættes ind overfor uhensigtsmæssig, risiko eller utryghedsskabende adfærd. De individorienterede indsatser er i daglig tale enkeltsagskonceptet, hvor børn og unge behandles ud fra en niveauopdelt tilgang. Du kan læse mere om enkeltsagsbehandlingen i SSP København hér.

Gruppeindsatserne er altid ud fra et specifikt tema og ofte ved benyttelse af effektfulde kriminalpræventive metoder. De specifikke gruppeindsatser er eksempelvis de indsatser, vi laver, i forbindelse med årsplansinternaterne. Du kan læse mere om gruppeindsatser hér.

Forebyggelsesmodellens spidse ende relaterer sig til SSP Københavns akutberedskab. Beredskabet i SSP København håndterer akut opstående uro, hvor unge er involveret, og hvor der er behov for koordinering myndighederne imellem. Akutberedskabet kan du læse mere om hér.