Hvilke metoder benytter SSP København sig af?

  • ""
SSP Københavns metoder tager afsæt i relevant teori om kriminalpræventivt arbejde, evidens samt best practice.

Metodisk arbejder vi i SSP København eksempelvis med udgangspunkt i social pejling og ung-til-ung, som relevant forskning på området også peger på har en positiv effekt.

SSP København har i 'Den kriminalpræventive undervisningsguide' (KUG) udarbejdet eksempler på, hvordan relevante metoder - som ovenstående - kan udfolde sig og konkret anvendes i undervisningsforløb ud fra forskellige temaer som sociale medier, hash, ungdomsvold og tyveri. Hvis du kunne tænke dig at læse mere om Den kriminalpræventive undervisningsguide kan den tilgås hér.

Nedenfor kan du læse om nogle af de metoder, vi opfordrer dig, til at gøre brug af i dit virke som SSP'er. Eksempelvis når du laver årsplansindsatser.