Exit fra kriminalitet

Få hjælp til at lægge kriminalitet bag dig og få et bedre liv

Er du over 18 år, og vil du gerne ud af kriminalitet, kan du få hjælp i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). EKI hjælper dig med at lægge kriminaliteten bag dig og få et bedre liv, hvor du selv bestemmer, hvad der skal ske. 

EKI tilbyder et forløb, som er tilpasset dig, og som giver dig tæt kontakt, mens du kommer ud af kriminalitet. Du tilknyttes et team af vejledere, som har stor viden om kriminalitet og ved hvilke områder af livet, der skal arbejdes med for, at du kan lægge kriminaliteten bag dig. 

EKI giver dig rammerne for at få større klarhed over dine ønsker og mere kontrol over dit eget liv. EKI undersøger i samarbejde med dig, hvad der fungerer, og hvad der er vanskeligt – målet er, at du finder ud af, hvad du vil med dit liv. 

Hvis du vil have hjælp fra EKI, skal du kontakte Enheden for Kriminalpræventive Indsatser i Socialforvaltningen på telefon 21 69 43 95.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om EKI her.

Hvis du er fagperson eller samarbejdspartner, kan du læse om EKI her.